Сільське населення

РОЗДІЛ 2 НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Тема 3. СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПОСЕЛЕНЬ

§9. Сільське населення

Географічна розминка

Пригадайте співвідношення міського та сільського населення в Україні.

Сільські населені пункти. До сільського населення відносять таке, що проживає в сільських поселеннях (селах, селищах, хуторах), працює переважно в сільському господарстві і дотримується сільського стилю життя. В Україні сільським поселенням є населений пункт, де компактно проживають люди, залучені переважно до сільського господарства.

Сільські

поселення відрізняються від міських меншою чисельністю населення.

Часом у них проживає менше 200 осіб. Такі сільські поселення вважають малими. Якщо в сільському поселенні налічують від 200 до 500 осіб, то його визнають середнім.

Великими сільськими поселеннями є ті, що налічують від 500 осіб до 3 тис. мешканців.

І нарешті, поселення, які мають від 3 до 5 тис. мешканців і більше, належать до значних.

Отже, українські села можуть бути малими, середніми, великими і значними.

Велике або значне сільське поселення, що є адміністративно-господарським центром, називають селищем. Крім цих типів сільських

населених пунктів, є ще й хутір – відокремлене від села самостійне сільське поселення, в якому проживає сім’я або кілька селянських сімей, що працюють переважно в сільському господарстві.

На Поліссі, де на значних площах землі заболочені або грунтові води підступають близько до поверхні, сільські поселення здебільшого невеликі й розташовані на підвищених вододільних ділянках. Водночас у лісостеповій і степовій зонах невеликі села розміщені переважно в долинах річок і на понижених ділянках місцевості. У гірських районах села розміщуються на схилах, а в Українських Карпатах також часто видовжені вузенькими смугами понад руслами річок (мал. 22).

Сільське населення

Мал. 22. Українські села

В Україні налічують 28 504 сільські населені пункти. Це приблизно в 21 раз більше, ніж міських населених пунктів, і близько 97 % усієї кількості населених пунктів України. Частка сільських населених пунктів досить висока і в окремих областях. Так, у Луганській області вона становить 84 %, в Донецькій – 86 %, а в Дніпропетровській – майже 96 % усієї кількості населених пунктів.

Практичне завдання

За Додатком 1 визначте області, у яких найбільша і найменша кількість сільських населених пунктів.

Сільське населення загалом в Україні, як вам уже відомо, становить меншість. Тільки в деяких поліських, подільських та карпатських областях (Рівненській, Вінницькій, Тернопільській, Івано-Франківській і Закарпатській) у сільських населених пунктах проживає понад половину населення. Водночас, наприклад, у Дніпропетровській області на сільське населення припадає лише 16 %, у Луганській -13 %, а в Донецькій – менше 10 %.

Сільські поселення є різними не тільки за чисельністю. Так само як і міські, сільські поселення можуть виконувати різні функції – організаційно-економічні (наприклад, центри розміщення міжгосподарських підприємств), виробничі (сільськогосподарські, лісопромислові, з промислової переробки сільськогосподарської продукції), соціальні (сфера послуг, освіти, культури), рекреаційні та ін.

Соціальні проблеми сільського населення. Нині найгостріша проблема українського села – це проблема працевлаштування. Неможливість забезпечити заробіток і гідний рівень життя найвідчутніша саме серед сільського населення. Мільйони селян втратили роботу. Шукаючи вихід, основна їх маса почала активніше виробляти сільськогосподарську продукцію у своїх підсобних господарствах. Чимало селян у пошуках роботи змушені були приєднатися до лав внутрішніх мігрантів. При цьому, якщо раніше це були здебільшого маятникові заробітчани, то нині переважають ті, хто виїжджає на заробітки на тривалий час.

Відтік селян за межі малої батьківщини був спричинений також й іншими негативними соціальними змінами. Так, погіршилась якість дорожньо-транспортної мережі, десятки й сотні сіл ще й досі не мають під’їздів з твердим покриттям до шляхів загального користування. До того ж тут швидко старіють житлові приміщення (без подальшого оновлення їх), зменшується і кількість закладів соціально-культурного призначення. Аж ніяк не поліпшує побутового комфорту в українських селах і відсутність водопроводу й каналізації.

Проблема

Інфраструктура сільської “глибинки” продовжує занепадати. А тому через погіршення умов життя триває процес збезлюднення сіл. Що, на вашу думку, передусім слід змінити в житті селян для відродження українського села?

Останніми роками сталися деякі позитивні зміни, наприклад зросла кількість газифікованих сіл. Уже реалізується ряд програм щодо поліпшення соціально-культурного обслуговування сільського населення. Серед таких, зокрема, “шкільний автобус”, капітальний ремонт шкіл, поліпшення матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я тощо.

Одна з особливостей сучасного етапу розвитку сільської інфраструктури – зміни в приміських і рекреаційних територіях, які освоюють заможні міські жителі, будуючи тут житло та облаштовуючи садиби. Завдяки цьому ряд сіл отримали сучасні під’їзні шляхи, асфальтовані та освітлені вулиці, постачання природного газу, торговельні заклади та ін. Виросли також нові поселення з невизначеним поки що статусом (“котеджні містечка”) (мал. 23).

Лише за 1991-2005 pp. загальна кількість сіл в Україні скоротилася на 252. Визначальну роль у зменшенні чисельності сільського населення відіграє депопуляція. В Україні не залишилося жодного регіону, в сільській місцевості якого не було б депопуляції. Проте найбільше вона вразила Чернігівську (понад 23 %), Сумську (понад 19 %), Полтавську та Київську (16-17 %) області. Найнижчий рівень депопуляції у Карпатському регіоні, а також у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях.

Сільське населення

Мал. 23. Котеджні містечка

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Сільське населення проживає в сільських поселеннях – селах, селищах, хуторах, працює переважно в сільському господарстві й дотримується сільського стилю життя.

Сільські поселення відрізняються за чисельністю населення і виконують різні функції.

Найгостріша проблема українського села – проблема працевлаштування.

Ключові терміни і поняття

Сільські поселення село селище хутір

Самоперевірка

Визначте природні та соціально-економічні чинники, які сприяють (або перешкоджають) формуванню у вашій місцевості значних сільських поселень.

Визначте й охарактеризуйте ваш спосіб життя.

Поясніть, чим сільські поселення відрізняються від міських.

Назвіть основні типи сільських поселень.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Сільське населення - Географія