Синергічний ефект при злитті компаній

Синергічний ефект при злитті компаній – створення додаткової вартості внаслідок поєднання операційної та фінансової синергії. Операційна синергія – додаткова вартість, отримана від злиття ресурсів компаній залежно від форм злиття. До таких форм належать: а) горизонтальні (в одній сфері підприємницької діяльності з метою зниження собівартості і збільшення частки на ринку); б) вертикальні (між компаніями, зайнятими діяльністю в межах одного технологічного циклу, наприклад, автомобільний завод скуповує контрольний пакет акцій компанії,

зайнятої виготовленням кузовів для машин або виплавки відповідного металу); в) функціональні злиття (злиття з метою захисту від різких кон’юнктурних змін на ринку). Фінансова синергія – додаткова вартість, що виникає внаслідок диверсифікації різних видів діяльності, комерційних ризиків, отримання податкових пільг тощо. Такі пільги з’являються у разі поглинання рентабельною компанією збиткової внаслідок перерозподілу нової додаткової вартості. Водночас для оцінки С. е. п. з. к. необхідно, по-перше, з’ясувати максимальну ціну компанії, яка поглинається; по-друге; форму оплати (готівкою чи акціями компанії покупця). У разі оплати акціями поглинання є вигідними тоді, коли приєднується (поглинається) компанія з недооціненими акціями.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Синергічний ефект при злитті компаній - Економічний словник