Синергія

Синергія (синергічний ефект) (гр. synergos – той, що діє разом) – поява нової продуктивної сили або якісно нових джерел розвитку, зростання ефективності діяльності в результаті поєднання окремих частин, елементів, факторів в єдину систему за рахунок т. зв. системного ефекту (емерджентності). Ні сучасний працівник, ні найдосконаліша техніка окремо неспроможні виготовляти переважну більшість економічних благ, їхнє поєднання зумовлює появу нової продуктивної сили, що значно перевищує кожного з них. С. посилюється за продуктивністю внаслідок: ускладнення системи продуктивних сил, появи в ній нових елементів (зокрема, науки інформації) та компонентів, їх комплексної взаємодії; виникнення якісно та істотно нових типів і форм економічної власності, їх взаємодії з існуючими формами; розвитку досконаліших форм господарського механізму, техніко-економічних відносин; оптимального поєднання перелічених основних відносин у цілісну економічну систему, за наявності досконалої системи правових, соціальних, політичних, культурних, духовних, ідеологічних відносин та ін. За відсутності таких раціональних підсистем надбудовних відносин С. економічної системи послаблюється.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Синергія - Економічний словник