Синтаксичний розбір простого речення з відокремленими другорядними членами – Речення з відокремленими членами

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Речення з відокремленими членами

Синтаксичний розбір простого речення з відокремленими другорядними членами

Послідовність розбору

1. Дати загальну характеристику простого речення (розповідне, питальне чи спонукальне; окличне чи неокличне; поширене чи непоширене; двоскладне чи односкладне; повне чи неповне).

2. Указати, чи ускладнене речення відокремленими другорядними членами та якими саме.

3. Розібрати речення за членами речення.

У Давню Давнину, За царя Гороха, Жив На світі Мандрівний дяк Хома (В. Дрозд).

Зразок розбору

Речення розповідне, неокличне, просте, поширене, двоскладне, повне, ускладнене відокремленою уточнювальною обставиною часу за царя Гороха.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Синтаксичний розбір простого речення з відокремленими другорядними членами – Речення з відокремленими членами - Довідник з української мови