СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Синтаксис – це розділ науки про мову, що вивчає будову та лексико-граматичне значення словосполучень і речень.

Пунктуація – це сукупність правил про вживання розділових знаків.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ - Довідник з української мови