Система державної влади

Державне управління

Система державної влади. Структурована єдність владних відносин, що складаються внаслідок діяльності держави, державних органів, а також посадових осіб, які реалізують інтереси держави в різних галузях суспільного життя. При цьому можна виокремити суб’єктний (організаційні структури, установи й інститути (президент, парламент, уряд, суди, громадянство, державна служба, військовий обов’язок тощо) й об’єктний (предмети ведення, компетенція, повноваження, права й обов’язки, відповідальність, акти і дії, програми і заходи тощо) склад С. д. в, Ознаками розвиненого стану С. д. в. є: правовий характер її формування і здійснення (опора на традиції, що постійно розвиваються, та правооснову спадкоємності і стабільності розвитку державної влади); публічне визнання та забезпечення прав і свобод людини; закріплення структури і системи державної влади; дотримання форм і процедур владних відносин, що закріплені в законодавстві; охопленість державної влади системою правової культури суспільства.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Система державної влади - Державне управління