Система державного управління

Державне управління

Система державного управління. Система, елементами якої є: суб’єкт державного управління, тобто органи державної влади; об’єкти державного управління, тобто сфери та галузі суспільного життя, що перебувають під організуючим, регулюючим і координуючим впливом держави; державно-управлінська діяльність (процес), тобто певного виду суспільні відносини, через які реалізуються численні прямі та зворотні зв’язки між суб’єктами та об’єктами державного управління. С. д. у. є більш широким поняттям ніж “адміністративна система”, яка найчастіше характеризує поєднання суб’єктів державного управління та державно-управлінської діяльності й розкривається, зокрема, через поняття “цілі та завдання”, “функції”, “методи”, “стадії”, “процедури”, “повноваження”, “ефективність”, “культура”, “етика” тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Система державного управління - Державне управління