Система місцевого самоврядування в Україні

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 16. Органи виконавчої та судової влади в Україні. Місцеве самоврядування

3. Система місцевого самоврядування в Україні.

Конституція України гарантує право територіальної громади – спільноти жителів села, селища, міста (тобто певного населеного пункту) – на місцеве самоврядування.

Представницькими органами місцевого самоврядування є сіль­ські, селищні, міські, районні й обласні ради.

Місцеві ради є представницькими органами, тому до їх складу входять повноважні представники

населення відповідної території – села, міста, селища – депутати відповідної ради, строк повноважень яких – п’ять років.

Система місцевого самоврядування в Україні

Київська міська рада

Крім депутатів, населення села, се­лища чи міста обирає прямим голосу­ванням строком на чотири роки сіль­ського, селищного або міського голову. Він є головною посадовою особою від­повідної територіальної громади. На відміну від голів населених пунктів галову районної та обласної рад депу­тати обирають на своєму засіданні.

На відміну від народних депутатів України депутати органів місцевого самоврядування працюють

на непро­фесійній основі – інженерами, учителями, лікарями, підприєм­цями – тими, ким були до обрання. Час від часу вони збираються на нетривалі сесії, вирішуючи питання місцевого життя. Постійно працюють лише голови рад та їхні заступники. Місцеві ради можуть створювати свої виконавчі органи, які здійснюють повсяк­денну роботу, або передавати частину своїх повноважень місцевим державним адміністраціям.

Органи місцевого самоврядування від імені територіальної громади розпоряджаються майном, що є її власністю, мають право встановлювати місцеві податки, призначають у разі потреби місцевий референдум, можуть створювати або ліквідовувати комунальні підприємства, контролюють їхню діяльність. Сільські, селищні, районні, міські та обласні ради стверджують бюджети відповідних території! чи населених пунктів, програми соціально-економічного й культур­ного розвитку, контролюють їх виконання.

Органи місцевого самоврядування співпрацюють із місцевими державними адміністраціями. Конституція України передбачає можливість передачі органам місцевого самоврядування окремих повноважень державної виконавчої влади. Щодо виконання цих, як прийнято говорити, делегованих повноважень органи місцевого самоврядування підпорядковуються органам виконавчої влади. Також передбачено, що обласна чи районна рала може делегувати окремі свої повноваження відповідній державній адміністрації.

Іноді громадяни пропонують створити органи самоорганізації населення – комітети чи ради будинків, вулиць, мікрорайонів тощо. Вони вже діють у багатьох містах нашої країни. Конституція України передбачила можливість їх функціонування, а також передачі їм частини повноважень, коштів, майна органами місцевого самоврядування.

Конституція України визнала велике значення місцевого самоврядування, гарантувала судовий захист його прав.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Система місцевого самоврядування в Україні - Правознавство