СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ

РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

§ 54. СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ

Що таке штучна і природна системи організмів?

У складі сучасної біосфери налічують близько 3 млн видів живих істот, з них тварин – понад 2 млн, рослин – близько 600 тис., решта – це гриби, прокаріоти та віруси. Життя на Землі існує близько 3,8 млрд років. Учені підрахували, що у викопному стані збереглося не більш як 0,1-1% вимерлих видів, з яких нині відомо близько мільйона. Тому реальна

кількість видів, які живуть тепер чи існували в минулому на нашій планеті, становить від 100 мільйонів до мільярда.

Які систематичні категорії встановили учені? Ви вже знаєте, що вчені-систематики визначають приналежність організмів до того чи іншого виду. Різні види об’єднують у групи (таксони) вищих рангів (категорій). Основні систематичні категорії, кожна з яких має індивідуальну наукову (латинську) назву-це вид, рід, родина, ряд (у ботаніці – порядок), клас, тип (у ботаніці – відділ), царство. Кожен вид повинен обов’язково бути класифікований, тобто віднесений до кожної з вказаних категорій. Наприклад:

собака домашній має таку систематичну приналежність:

Вид Собака домашній – Canis familiaris

Рід Собака – Сапів

Родина Собачі – Canidae

Ряд Хижі – Carnivora

Клас Ссавці – Mammalia

Тип Хордові – Chordata

Царство Тварини – Аnimalia

Крім основних, у систематиці деяких груп застосовують і допоміжні (необов’язкові) категорії. Найуживаніші з них – підвид, підродина, надродина, підряд, надряд, підклас, надклас, підтип, надтип, підцарство. Наприклад, собака належить до підтипу Хребетні (Vertebrata) та підцарства Багатоклітинні (Metazoa).

Системи живих організмів бувають штучні та природні.

Що таке штучна система живих організмів? Основний критерій для створення штучної (формаль ної) системи – це ступінь подібності класифікованих об’єктів без будь-якого врахування їхнього історичного споріднення. Такі штучні системи створюють через брак даних про особливості будови та онтогенезу певних груп організмів, викопних форм та ін. Наприклад, тривалий час до штучного типу Черви відносили плоских, круглих і кільчастих червів та деяких інших червоподібних тварин, а до відділу Папоротеподібні – папороті, плауни і хвощі.

СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ

СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ

Які принципи побудови природних систем організмів? Під час побудови природних (філогенетичних) систем застосовують такі принципи: всі сучасні види є потомками викопних форм, чим забезпечується безперервність життя; унаслідок дивергенції кожна систематична група має спільного предка.

Отже, ступінь подібності видів є наслідком їхнього історичного походження і тим менший, чим більше розійшлись ознаки порівнюваних видів у процесі історичного розвитку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ - Біологія