Система органів державної влади

Система органів державної влади – комплекс державних установ та їхніх властивостей і зв’язків, які забезпечують цілісність й незалежність держави, задовольняють загальнонаціональні (економічні, соціальні, політичні, правові, ідеологічні, культурні та ін.) потреби населення. Згідно зі ст. 6 Конституції України, С. о. д. в. включає законодавчу, виконавчу і судову форми влади, органи кожної з них виконують свої функції та повноваження у передбачених Конституцією межах і згідно з законами України. Законодавча влада представлена Верховною

Радою України. їй підзвітні Рахункова плата і Фонд державного майна. Органи виконавчої влади очолює Кабінет Міністрів України, який повинен забезпечувати державний (в т. ч. економічний) суверенітет країни, провадити зовнішню і внутрішню політику держави, виконувати низку функцій щодо забезпечення прав і свобод людини, реалізувати економічну (в т. ч. фінансову, наукову, податкову тощо) політику, соціальний захист населення та ін. Органи виконавчої влади поділяються на центральні та місцеві. Судова влада представлена судами різних рівнів, а систему судових органів очолює Верховний Суд. Ці гілки влади у розвинених країнах
світу є незалежними і водночас контролюють одна одну. Проте в Україні ці вимоги значною мірою не виконуються. Так, якщо у більшості країн Західної Європи за умов парламентської моделі демократії виконавчу владу очолює лідер партії, яка перемогла на парламентських виборах (або створюється коаліційний уряд), то в Україні, згідно з Конституцією і за згодою Верховної Ради, керівника уряду призначає Президент, проте Президент не відповідає за економічну політику уряду. Окрім того, в Основному Законі України закріплено інститут державних адміністрацій різних рівнів, які також підконтрольні лише Президенту й утворюють другу виконавчу вертикаль. Найгіршим злом для демократії в Україні у цій сфері влади є те, що вона не обирається народом, а призначається Президентом, і тому закрита для суспільного контролю і слугує базою для зміцнення авторитаризму та диктатури. За цих умов найдоцільніше або перетворити Україну в парламентську республіку, або передати Президенту функції керівника виконавчої влади, як, наприклад, у США.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Система органів державної влади - Економічний словник