Система організаційно-економічних відносин

Система організаційно-економічних відносин – сукупність відносин менеджменту, маркетингу, обміну досвідом та інших підсистем, які, взаємодіючи, утворюють організаційно-економічну форму розвитку продуктивних сил, підпорядковуються відносинам менеджменту, внаслідок чого формується цілісність і виникає синергічний ефект. С. о.-е. в. в єдності та взаємодії з розвитком продуктивних сил утворює організаційно-економічний спосіб виробництва. Своєю чергою, в межах окремих підсистем С. о.-е. в. взаємодіють окремі елементи, оптимальність співвідношення між якими формує її синергічний ефект. Зокрема, у межах відносин менеджменту окремими елементами є планування, організація, координація, матеріальне стимулювання, контроль та реалізація власності. Домінантним елементом цієї підсистеми є створення потужних і стабільних стимулів до праці. С. о.-е. в. як організаційно-економічна форма розвитку продуктивних сил може, з одного боку, сприяти їх прогресу, з іншого – гальмувати його або поєднувати ці протилежні тенденції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Система організаційно-економічних відносин - Економічний словник