СИТУАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНО КОНФЛІКТНА

Екологія – охорона природи

СИТУАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНО КОНФЛІКТНА – локальне або регіональне погіршення стану довкілля (забруднення атмосфери, води, деградація грунту тощо), що розглядається як загроза для населення регіону. Як правило, поняття використовують стосовно антроп., а не прир. явищ.


СИТУАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНО КОНФЛІКТНА - Довідник з екології