Склад. Наголос. Фонетичний розбір слова

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК № 42

Тема. Склад. Наголос. Фонетичний розбір слова

Мета: поглибити знання учнів про склад і наголос, познайомити їх з основними правилами переносу; виробляти вміння правильно ділити слова на склади, правильно наголошувати слова; виховувати мовленнєву культуру учнів.

Обладнання: підручник, тексти диктантів.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашньої вправи.

2. Словниковий диктант.

Дорогоцінний, родинний, безземельний, пісенний, щоденний, оббігти,

юннат, піднісся, численний, санний, стінний, ввечері, відданий, ранній, щохвилинний.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником.

1) Вправа 308.

2) Опрацювання теоретичного матеріалу, с. 137.

3) Вправа 309.

2. Зорово-слуховий диктант.

Завдання і запитання: записати текст, поділивши слова на склади. Які слова не можна перенести із рядка в рядок? Свою відповідь обгрунтуйте.

Тихий сон по горах ходить,

За рученьки щастя водить.

І шумлять ліси вже тихше,

Сон малі квітки колише.

(О. Маковей.)

3.

Орфоепічна хвилинка.

Виконання вправи 311 (усно).

4. Розподільний диктант.

Завдання: записати слова в три колонки: в першу – з наголосом на першому складі, в другу – з наголосом на другому складі, в третю – з наголосом на третьому складі. З двома-трьома словами скласти речення.

Конвалія, запитання, дарунок, заробіток, гримнути, завдання, адрес, жилавий, документ, ненависть, гаряче, мізерний.

5. Диктант-переклад.

Завдання: перекласти слова українською мовою, поставити наголос. Порівняти наголоси в обох мовах.

Одиннадцать, олень, дрова, километр, новый, верба, четырнадцать, крапива, говорит, имя, близкий.

6. Робота за підручником.

1) Вправа 313.

2) Робота зі схемою фонетичного розбору слова, с. 139.

3) Вправа 315 (ІІ).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 36, вправа 316.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Склад. Наголос. Фонетичний розбір слова - Плани-конспекти уроків по українській мові