Склад. Перенос слів із рядка в рядок

ЗВУКИ І БУКВИ. СКЛАД. НАГОЛОС

§2 Склад. Перенос слів із рядка в рядок

37 1. Додай до частин слів склади так, щоб утворилися слова. Запиши їх.

Сини..

Лиси..

Яго..

..равель

Біл..

Сли..

Со..вей

..жак

..гірок

2. Визнач, скільки складів і скільки голосних звуків у кожному слові. Зроби висновок. Перевір його, користуючись правилом.

Пригадай: У слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків.

3. Пригадай

прислів’я, у якому вживаються перші два слова першого стовпчика.

38. 1. Прочитай. Назви ті слова, які не можна поділити на склади. Поясни свою думку.

Лелека, грак, синиця, горобець, дятел, орел, шпак, зозуля, іволга.

2. Спиши спочатку слова, що містять один склад, потім – два і, нарешті, – три склади. Підкресли склади, які позначено однією буквою.

Склад. Перенос слів із рядка в рядок

3. Поміркуй, чому слова грак і шпак не можна поділити на склади.

Візьми до уваги! У кожному складі обов’язково є голосний звук. Саме він і утворює склад.

Слова переносяться а рядка в рядок складами: ли-па, бе-ре-за.

Склад, позначений

однією буквою, не залишається в рядку і не переноситься: ака-ція, оси-ка, ірис, орел.

39. 1. Спиши слова, поділяючи їх рисками для переносу.

Суниця, яблуня, горобина, урожай, лілея, гладіолус.

2. У яких словах є склади, яких не можна залишити в рядку або перенести?

3. Визнач слова, у яких звуків більше, ніж букв.

Візьми до уваги! Односкладові слова не поділяються для переносу.

40. Попрацюйте а парах! 1. Поміркуйте, які з поданих слів можна переносити. Запишіть їх, поділяючи рисками для переносу.

Уроки, урок, читаю, мию, степ, степи, край, краї, грунт, театр, герой.

Склад. Перенос слів із рядка в рядок

2. Поясніть, чому решта слів не ділиться для переносу.

41. 1. Запиши, поділяючи для переносу імена людей.

Олена” Ірина” Олег, Галина, Софія, Борис, Юрій, Лідія.

2. Назви імена, які не вдалося поділити для переносу. Поясни свою думку.

3. Наведи власні приклади таких імен.

42. 1. Прочитай.

Вересень відчиняє двері осені. Кажуть, що він красне літо проводжає, а золоту осінь зустрічає.

2. Поясни, як ти розумієш прочитане. Поміркуй, чому осінь називають золотою,

3. Спиши речення, поділяючи виділені слова для переносу. Назви слово, яке можна перенести різними способами.

Слово про слово

Красне – гарне, любе, прекрасне.

Візьми до уваги! Є багато слів, де приголосні звуки збігаються, наприклад: листки, синичка, гострий. Такі слова можна переносити по-різному:

Ли-стки

Лис-тки

Лист-ки

Си-ничка

Сини-чка

Синич-ка

Го-стрий

Гос-трий

Гост-рий

Не можна переносити так, щоб розривалося сполучення приголосного з голосним (злиття). Наприклад, не можна переносити: син-ичка, літечко. Тут розірвано злиття ни, те.

43. Попрацюйте разом! 1. Послухайте загадку і відпадайте її.

Коли вона загляне в сад –

Наллється соком виноград.

А пізні яблука ранет

Солодкі стануть, наче мед.

І ми її уклінно просим:

– Заходь у гості, щедра… .

Інна Кульська

Склад. Перенос слів із рядка в рядок

2. Послухайте текст загадки ще раз. Запам’ятайте слова, які закінчуються на звуки [д], [д’]-

3. Потренуйтеся у правильному вимовлянні слів зі звуками [д], [д’] в кінці.

4. Розкажіть, які ще фрукти і ягоди достигають у вересні.

5. Запишіть їх назви. Одне слово поділіть для переносу.

44 1. Прочитай народні прикмети.

Грім у вересні – на теплу осінь. Рано опадає листя – на холодну зиму.

2. Випиши слова, які можна поділити для переносу різними способами.

3. Прочитай виділене слово по складах. Полічи, скільки в ньому складів. Поясни, на скільки частин можна поділити його для переносу.

45. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте загадку і відгадайте її.

Тільки дощик прошумів над лужком, над лісом, хтось у небі рушничок вишитий повісив.

2. Розкажіть, якими різними словами в нашій мові називають відгадку.

3. Усно поділіть для переносу слова веселка, райдуга.

Склад. Перенос слів із рядка в рядок

Букви й та ь під час переносу слів не можна відривати від попередньої букви. Перенось так: ліній-ка або лі-нійка, ляль-ка або ля-лька.

46. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте і спишіть слова, поділяючи їх для переносу одним зі способів. Перевірте одне в одного, чи правильно виконали роботу.

Чайка, літає, їжак, жайворонок, сойка, мальви, Юрасик, Василько.

2. Назвіть слово, яке не можна поділити для переносу.

Склад. Перенос слів із рядка в рядок

47. 1. Прочитай речення.

1. Над морем пролітає чайка. 2. У небі в’ється жайворонок. 3. Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає (Тарас Шевченко).

2. Запиши слова – назви птахів у стовпчик. Через риску поділи їх для переносу різними способами.

3. Пригадай правило, яким довелося скористатися.

48. 1. Прочитай текст. Розкажи, які ще осінні квіти ти знаєш.

Назва квітки “айстра* походить від німецького слова, що означає зірка. Уважніше придивися до цих квітів. Вони нагадують розкидані по небу зірки (3 журналу).

Склад. Перенос слів із рядка в рядок

2. Запиши слова – назви осінніх квітів. Поділи слова для переносу.

1. Прочитай і відгадай загадки. Поділи слова-відгадки для переносу.

1. П’ять братів-близнюків:

Один – товстенький,

Другий – маленький,

Третій – високий,

А два менші – збоку.

Склад. Перенос слів із рядка в рядок

2. Квітка сонячна, красива

Буде згодом сива-сива.

Вітерець її подмуха –

Стане миттю сивим пухом”

2. Спиши одну загадку і відгадку до неї (на вибір).

3. Розкажи правила переносу сліз, якими довелося скористатися.

Склад. Перенос слів із рядка в рядок

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Склад. Перенос слів із рядка в рядок - Українська мова