СКЛАД. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ. НАГОЛОС

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§24. СКЛАД. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ. НАГОЛОС

247. Прочитайте чистомовки. Чи змінюється значення слова від перестановки складів? Що таке склад?

Кошеня навкруг дивана

Ходить рано-рано-рано.

Сонні очі продира:

– Де нора-нора-нора?

А. Камінчук.

Ми боролись дружно з грипом,

Ми його перемогли,

Бо ми з липи-липи-липи

Чай пили-пили-пили.

Г. Чубач.

Склад – це частина слова, яка вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря.

248. Визначте в кожному з поданих слів

голосні звуки, назвіть їхню кількість.

Слово, звук, пісня, спів, співати, мелодія, музикальний, тиша, мить.

Перепишіть слова, поділивши їх на склади. Чи збігається кількість складів із кількістю голосних звуків?

Голосні звуки є складотворними. У слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків.

Склад утворюється або тільки з голосного, або з поєднання голосного з приголосним чи приголосними.

За кількістю складів слова бувають односкладові {день), двоскладові (зи-ма), багатоскладові (пе-ре-ван-та-жен-ня).

Склад, що закінчується голосним звуком, називають відкритим. Склад, що закінчується приголосним,

називають закритим.

249. Перепишіть прислів’я, виділені слова рисками поділяючи на склади. Після кожного з цих слів укажіть у дужках кількість складів.

СКЛАД. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ. НАГОЛОС

1. Вчення в щасті украшає, а в нещасті утішає. 2. Де є життя, там є надія. 3. Науки вода не затопить, а вогонь не спалить. 4. Змагаються не лише силою, а й умінням. 5. З пісні слова не викидають і свого не вставляють.

Укажіть у виділених словах склади відкриті та закриті.

– Поясніть написання не зі словами.

– Укажіть речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

250. Запишіть слова, погрупувавши їх за кількістю складів: спочатку односкладові, потім двоскладові, трискладові…

Життя, льон, країна, троянда, безмежний, дзьоб, далекосяжний, знання, лілея, нагороджений, березень, чудовий, небо, край.

Назвіть слово, у якому складів найбільше. Визначте в ньому склади відкриті та закриті.

3 рядка в рядок слова переносять за складами. Проте не можна сплутувати правила переносу слів із правилами поділу слів на склади. ПОТРІБНО ЗАПАМ’ЯТАТИ!

Одна літера не залишається в попередньому й не переноситься на наступний рядок. Наприклад, слова око, мрія не переносять. Літери дж, дз при переносі не розривають, якщо вони позначають один злитий звук:

СКЛАД. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ. НАГОЛОС

Якщо дж, дз позначають два звуки (це буває на межі префікса та кореня), при переносі їх можна розривати: під-земний, під-живити.

Не можна розривати при переносі буквосполучення йо, ьо: ма-йорить, синьо-го.

Скорочення при переносі не відривають від слів, яких вони стосуються: І. Я. Франко, 2025 р., 5 кг.

Слова з подвоєними літерами можна переносити по-різному: жит-тя і жи-ття, знан-ня і зна-ння. Проте при подвоєнні літер на межі значущих частин слова можливий тільки олин перенос:

СКЛАД. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ. НАГОЛОС

251. Відгадайте загадки, складені письменницею Лесею Вознюк. Слова-відгадки запишіть, поділивши ‘їх рисками на склади. Укажіть склади відкриті та закриті.

1. Де б не був, воно зі мною, я ношу його з собою. Знаю, що мене гукають, коли його називають. 2. Як смичок струни торкнеться, вона піснею озветься. Дуже ніжну душу має, і сміється і ридає.

3. Різні скельця є у мене: червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати: “йти”, “стояти”, “зачекати”. 4. Тітка на даху стоїть, розвісивши вуха. Від супутників сигнали і день і ніч слуха.

Довідка. Світлофор. Антена. Скрипка. Ім’я.

Доберіть і запишіть якнайбільше слів, що мають склади – назви нот. У дібраних словах визначте склади відкриті й закриті.

252. Перепишіть слова, поділяючи їх рисками для переносу, де це можливо.

Заголовок, армія, яма, читання, ранній, насіння, бездоріжжя, письменник, пір’я, сміх, мільйон, майбутнього, третього, майонез, пізнього, гедзик, наддніпрянський, підземелля, кукурудза, відзвук, передзвін, безупинний.

Виділені слова передайте звукописом. Чому у звуковому записі обов’язково позначають місце наголосу? Що таке наголос?

Наголос – це виділення складу в слові посиленням голосу.

В українській мові наголос вільний, тобто наголошеними можуть бути різні за порядком склади: книжка, підручник, паперовий.

В українській мові наголос. ., тобто при зміні форми слова він може переміщатися з одного складу на інший: думка – думки.

В окремих випадках зміна наголосу змінює значення слова: дорога – дорога, атлас – атлас.

253. Перепишіть слова, позначте в кожному місце наголосу.

Черговий, випадок, предмет, алфавіт, вимова, шофер, столяр, ненависть, арахіс, кілометр, документ, інструмент, цемент, дефіс, лапки, олень, ведмедиця.

Дізнайтеся: за яким словником можна з’ясувати наголошення слова?

Якщо щодо наголошення слів виникають сумніви, потрібно звернутися до словника наголосів. Місце наголосу вказано також в орфографічному та тлумачному словниках.

Існують слова з подвійним наголошенням. У словниках наводяться обидва наголоси таких слів: байдуже і байдуже, весняний і весняний.

254. Прочитайте прислів’я та приказки. Зверніть увагу на наголошення виділених слів. Перевірте себе за словничком правильної вимови.

1. Сподівайся на працю, а не на випадок. 2. Читання для людини – як сонце для землі. 3. Мудрі запитання – для розуму зма-

Гання. 4. Листопад вересню онук, жовтню син, а зимі рідний брат. 5. Обстоювати помилку – двічі помилятися. 6. У Сірка очей позичив, та й байдуже!

Визначте, які з виділених слів мають подвійне наголошення.

– Поясніть значення стійкого словосполучення позичити в Сірка очі.

255. Перепишіть, позначаючи у виділених словах місце наголосу.

1. Географічний атлас, блискучий атлас. 2. Приємна музика, талановитий музика. 3. Парне катання, парне молоко.

Поясніть, чим ви керувалися, позначаючи в словах наголос.

256. Перепишіть, у виділених словах позначте місце наголосу. У якому випадку наголос допомагає розрізнити форми слова? У якому наголос впливає на значення слова?

1. Дешева рибка, та дорога з неї юшка. Тоді дорога успішна, коли розмова втішна (Народна творчість). 2. Струни настрою настрою на бадьорий юний лад! (В. Еллан). 3. Через край із серця рідне слово ллється. Оживи, козацька славо, у бандурних струнах, нехай серця звеселяться! (П. Куліш).

У яких словах наголос впливає на їхнє значення?

257. Перепишіть слова, позначте місце наголосу. Підкресліть слова з подвійним наголошенням.

Запитання, загадка, олень, завдання, центнер, помилка, деревце, паша, асиметрія, черга, живопис, поняття, апостроф, закликати, одинадцять.

Наведіть приклади слів, значення яких залежить від місця наголосу. Складіть і запишіть із цими словами речення.

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І РОЗПОВІДАЮ!

Запитання і завдання для самоперевірки

– Що таке склад? Від чого залежить кількість складів у слові?

– Який склад називають закритим, який – відкритим? Наведіть приклади.

– Що таке наголос? Поясніть терміни вільний наголос та рухомий наголос.

– Чи може зміна місця наголосу змінювати значення слова? Наведіть приклади.

– Чи важливе правильне наголошення слів в усному спілкуванні? Чому?

– За яким словником можна з’ясувати правильну вимову слова?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СКЛАД. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ. НАГОЛОС - Українська мова