Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка

ЗАЙМЕННИК

Розповідаємо, описуємо, міркуємо

Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка

297. Розгляньте репродукцію картини Катерини Білокур “Богданівські яблука”.

Складання й записування звязаних між собою речень, які описують зміст малюнка

– Виконайте завдання в “Зошиті з розвитку писемного мовлення”.

298. Прочитайте текст, вибираючи з дужок потрібні слова. Перекажіть його.

…Тоді (гном, він) став розмірковувати, кому ж передати свою таємницю. І згадав (він, гном) малу дівчинку, яка пасла кіз. (Він, гном) зачекав, коли (дівчинка, вона) опинилася перед (гномом, ним).

(Дівчинка, вона) злякалася такого малого чоловічка, але (він, гном) лагідно сказав:

– Слухай, що я тобі скажу. Коли хочеш бути щасливою, зірви золоту квітку папороті. (Золота квітка папороті, вона) розцвітає лише на Івана Купала й одразу в’яне. Ніхто досі (золоту квітку папороті, її) не бачив, крім (мене, гнома), і (я, гном) передаю тобі свою таємницю (За Десанкою Максимович).

Складання й записування звязаних між собою речень, які описують зміст малюнка

– Спишіть перший абзац тексту, розкриваючи дужки й уникаючи лексичних повторів.

299. Прочитайте текст.

Їжаки – дуже милі істоти. їжаки не бояться людей. Ми їжакам кидали моркву, сир, який їжаки дуже полюбляли. їжаки статечно їли маленькі шматочки ковбаси.

Якось їжаків спробували почастувати гречаною кашею. Гречану кашу полили молоком і залишили на пласкій таці. З’явилися перші три їжаки. їжаки були з маленьким їжаченям. їжаки покуштували кашу й один із них зник.

Невдовзі їжак повернувся назад. А з їжаком ще двійко старих. Один із старих їжаків був якогось зелено-брунатного* кольору. Це, без сумніву, був їжак-дід. Діда спокусило повідомлення про надзвичайну страву.

Складання й записування звязаних між собою речень, які описують зміст малюнка

І от усі семеро їжаків сіли навколо каші (За Миколою Тихоновим).

Складання й записування звязаних між собою речень, які описують зміст малюнка

– Зеле́но-брунатний – зелено-коричневий.

– Спишіть текст, замінюючи слова, які повторюються, займенниками.

300. Додайте до поданих дієслів особові займенники (на вибір). Утворіть словосполучення.

Подякувати (кому?) … ; зустрітися (з ким?) …; завітати (до кого?) … ; написати (кому?)… ; зрадив (кого?)… .

– Підкресліть займенники. Визначте головне й залежне слово в утворених словосполученнях.

Спілкуймося красно!

Уживайте в усному й писемному мовленні вислови: вибач мені, пробачте мені, дякую вам, вибачайте нам, зрадив мені, порадь мені, даруйте мені, я перепрошую, болить мене, зрадив мене, подякував мені.

– Складіть два речення, увівши словосполучення з рубрики “Спілкуймося красно!” (на вибір). Запишіть.

301. Спишіть текст вправи 298 до кінця, розкриваючи дужки й уникаючи лексичних повторів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка - Українська мова