Складання національних рахунків

Складання національних рахунків – процес узгодження між собою сукупності елементів, які відображають головні взаємозв’язки в народному господарстві. Цей процес грунтується на балансовому методі і виник на основі поєднання статистики національного доходу з іншими розділами економічної статистики. Основною метою С. н. р. є інформаційне забезпечення комплексного і всеохоплюючого аналізу процесу створення і використання валового національного продукту та національного доходу в різних країнах. Методика складання системи національних

рахунків розроблена статистичною Комісією ООН на основі вивчення досвіду розвинутих країн і є загальноприйнятою для більшості країн світу. С. н. р. дозволяє описати і узгодити основні потоки статистичної інформації, які виражаються у макроекономічних показниках і характеризують найбільш суттєві результати і пропорції економічного розвитку. У загальних рисах С. н. р. здійснюється за аналогією до бухгалтерських балансів. Кожен запис на цьому рахунку фігурує двічі: за статтями витрат і доходів. У даний час С. н. р. містить більш як 500 різноманітних стандартних рахунків, які діляться на три класи: рахунки І класу, або
так звані консолідовані рахунки, – описують економіку в цілому і характеризують основні макроекономічні пропорції; рахунки II класу являють собою розбивку рахунків І класу стосовно виробництва, ресурсів і використання окремих продуктів і послуг; рахунки III класу деталізують рахунки І класу щодо співвідношення доходів і витрат різних секторів економіки, а також джерел фінансування поточних капітальних затрат. Методологія складання рахунків, а також визначення змісту статистичних показників, викладена у спеціальному документі Статистичного відділу ООН.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Складання національних рахунків - Економічний словник