Складання найпростіших окисно-відновних реакцій, підбір коефіцієнтів

Тема 2

ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

Урок 28

Тема уроку. Складання найпростіших окисно-відновних реакцій, підбір коефіцієнтів

Цілі уроку: розвивати навички складання окисно-відновних реакцій; закріпити навички складання хімічних рівнянь на прикладі найпростіших окисно-відновних реакцій, застосування методу електронного балансу для розміщення коефіцієнтів у рівняннях хімічних реакцій, що протікають зі зміною ступеня окиснення.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок.

Форми роботи: виконання тренувальних

вправ, групова робота.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань

Перевіряємо домашнє завдання, коментуємо помилки.

III. Самостійна робота за індивідуальними завданнями

Учні отримують індивідуальне завдання – рівняння на картці, виконують його під керівництвом учителя. Через 3-5 хв. учні, які виконали завдання, обмінюються картками й виконують наступне завдання. Учитель регулює рівень завдань відповідно до рівня навчальних досягнень

учнів і ступеня засвоєння матеріалу. І так, по колу, кожен учень виконує три-чотири завдання, а потім учні звіряють відповіді. Кілька рівнянь, які викликали утруднення, записуються на дошці й коментуються вчителем.

Завдання 1. Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій методом електронного балансу, укажіть окисники й відновники:

Складання найпростіших окисно відновних реакцій, підбір коефіцієнтів

IV. Виконання тренувальних вправ (практика на прикладах)

Завдання 2. Запишіть у іонній формі рівняння ОВР, записані на дошці.

Для виконання наступного завдання учні об’єднуються в малі групи. Для наступної перевірки завдання в групах повторюються.

Завдання 3

1) Запишіть рівняння реакцій для здійснення перетворень, укажіть серед них рівняння ОВР.

2) Запишіть для них електронний баланс, укажіть окисник і відновник.

3) Запишіть рівняння 2 і 3 в іонній формі.

Складання найпростіших окисно відновних реакцій, підбір коефіцієнтів

Завдання 4. Обчисліть об’єм водню, що виділиться в результаті взаємодії:

А) 8,6 г натрію з водою;

Б) 0,48 моль алюмінію із сульфатною кислотою;

В) 20 г сплаву цинку зі сріблом із хлоридною кислотою (масова частка срібла в сплаві – 12 %).

Завдання 5*. Обчисліть масу розчинів нітратної та хлоридної кислот, яку необхідно взяти для розчинення 10 г золота. Масова частка концентрованої нітратної кислоти – 63 %, хлоридної кислоти – 35 %.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Творче завдання. Підготувати розповідь про значення окисно-відновних реакцій у життєдіяльності людини.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Складання найпростіших окисно-відновних реакцій, підбір коефіцієнтів - Плани-конспекти уроків по хімії