Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Тематичне тестування. (тема “Складне речення”)

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

Урок № 40

Тема: Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв ‘ язком. Тематичне тестування ( тема “Складне речення”)

Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів про складне речення, формувати вміння правильно інтонувати складні речення, вживати розділові знаки в складних реченнях, креслити їхні схеми й робити синтаксичний розбір; з’ясувати рівень засвоєння знань та сформованості вмінь з теми “Складні речення”; виховувати пошану до волелюбності, мужності, незламності

українського козацтва; формувати навички роботи з таблицею, розвивати логічне мислення, вміння співставляти й узагальнювати, використовувати здобуті теоретичні знання на практиці, розвивати культуру усного й писемного мовлення.

Тип уроку: комбінований урок (систематизація та узагальнення вивченого; перевірка та облік якості засвоєних знань і вмінь).

Обладнання: таблиця.

Хід уроку

І. Повідомлення теми і мети уроку.

ІІ. Аналіз вивченого з метою узагальнення. Робота над висновком.

Опрацювання таблиці.

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА БУДОВОЮ

Просте

Складне

Має

одну граматичну основу.

Складається з двох або більше простих речень, об’єднаних за змістом та інтонацією. Отже, має дві або більше граматичні основи. Прості речення у складному поєднуються як за допомогою сполучників (сполучних слів), так і без них.

Воля дорожча за життя. (Нар. творч.)

Життя не має ціни, а воля дорожча за життя.

Треба бути поганим громадянином, щоб стати зразковим рабом. Заспівай мені пісню народу, і я скажу, чи має він свободу. (Нар. творч.)

ІІІ. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.

З кожної пари простих речень утворити складне (усно). Записати одне з утворених складних речень, пояснити розділові знаки в ньому. Накреслити схему речення.

1. Справжній запорожець завжди дивився похмуро. Сторонніх він зустрічав спочатку непривітно.

2. Проходив час. Козак лагіднішав.

3. Пізніше мандрівники писали про запорожців багато гарного. Козаки виявлялися гостинними й веселими людьми. (За Д. Яворницьким)

Робота з підручником. Виконання вправи 230 (усно).

Диктант із коментуванням. Зробити усний синтаксичний розбір указаного вчителем речення.

1. Січ – мати, а Великий Луг – батько. Якщо хтось любить піч, то йому ворог Січ. Де є бої, там є і герої. Вижени ворога сьогодні, бо завтра він тобі нашкодить. Буде й булава, якщо є голова. То не козак, якщо він не думає отаманом бути. Де є розум і любов, там не ллється людська кров.

Народна творчість.

2. Вже облетів весняний цвіт, і літо вже минуло, і тихий осені привіт хвилює серце чуле. Шумить дерев журливий світ, але то там, то там жовтавий лист спадає з віт, прощається з життям. Листя слухає вітру зітхання і згортає свої прапори, на покірну красу умирання сонце дивиться сумно згори…

З тв. В. Сосюри.

3. Є в світі слово, перед яким усі народи низько схиляють голови. Це слово – Мати. Коротке це слово, але які глибини скарбів воно містить у собі! Кожна людина і кожний народ мають свої святощі. До цих святощів зараховуємо пошану до матері, адже вона дала нам життя, виростила й виховала.

З журналу.

ІV. Проведення тематичного контролю 1.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ (зразки)

1. Складне речення

А) має одну граматичну основу;

Б) має дві граматичні основи;

В) має дві і більше граматичні основи.

Скласти й записати складне речення з трьома граматичними основами; граматичні основи підкреслити (напр.: Хліб не зайчик з лісу носить, брат мій сіє, тато косить. (В. Гринько.) .

2. Прості речення у складному пов’язані між собою

А) за змістом, інтонацією та сполучниками або за змістом та інтонацією;

Б) за змістом і обов’язково сполучниками;

В) за допомогою сполучників або без сполучників, але не обов’язково за змістом.

Скласти (пригадати) й записати складне речення, частини якого з’єднуються без сполучників (сполучних слів) (напр.: Йому добре живеться: в нього півень несеться. (Нар. творч.).

3. Перед сполучниками і, та, але, проте, однак, чи, що, щоб, які з’єднують частини складного речення, ставиться

А) кома;

Б) тире;

В) двокрапка.

Скласти (пригадати) й записати складне речення, частини якого пов’язані сполучниками (і, та, а, але, що, щоб, проте і т. ін.) (напр.: Щебече ранок, і на кленах печать свою кладе весна. (В. Сосюра.) Казав німий, що бачив сліпий, як втікав кривий. (Нар. творч.)

4. Речення Як мала у тебе сила, то з гуртом єднайся ти. (Б. Грінченко.) є

А) розповідним; складним;

Б) спонукальним, складним;

В) спонукальним, простим.

Скласти й записати розповідне складне речення (напр.: Бджола жалить жалом, а чоловік картає словом. (Нар. творч.)

5. Речення Ми з тобою ішли, і синіли поля. (В. Сосюра.)

А) є простим реченням з однорідними присудками;

Б) є складним реченням з двома граматичними основами;

В) є складним реченням з трьома граматичними основами.

Скласти й записати просте речення із однорідними членами, з’єднаними сполучниками і або та (напр.: Вітер носиться, літає, топче луки і поля. (Олександр Олесь.).

6. У реченні Дякую Богові, що Він дав мені народитися українцем. (О. Гончар.)

А) обидві частини є двоскладними простими реченнями (мають обидва головні члени);

Б) обидві частини є односкладними простими реченнями (мають по одному головному члену);

В) одна частина є односкладним (має один головний член), а друга – двоскладним реченням (має обидва головних члени).

Скласти й записати складне речення, одна з частин якого була б односкладним реченням, а друга – двоскладним ( напр.: Про це давно, давно я знаю, що можна плакать од краси. (В. Сосюра).

Відповіді вчителя на запитання учнів щодо тестування (після того, як тестові завдання виконано).

Диктант 1.

Людський пісенний світ розпочинається з маминої співанки. Дитина не розуміє слів, але вона ловить лагідність з маминого голосу. Слухає дитя колискову і стає лагідним.

Наші прабабусі були переконані, що грубість сучасних діток іде від того, що їм не співали колисанок.

Наші прабабусі твердили, що мама народжує тіло й душу дитини. Мама співає дитинці першу пісню, мама відводить уперше до школи. Без маминого благословення колись не орали землю, не засівали поле. Уранці дитина вставала, вмивала личко, а перед молитвою вона цілувала матусі руку. (За Г. Маковій; 82 сл.)

V. Підбиття підсумків уроку.

VІ. Домашнє завдання.

Повторити П. 12, вправа 231.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Тематичне тестування. (тема “Складне речення”) - Плани-конспекти уроків по українській мові