СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПЕРЕКЛАДУ (з російської мови на українську)

ДОДАТКИ

Додаток 7 СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПЕРЕКЛАДУ (з російської мови на українську)

Была не была – що буде, те й буде

Ввести закон в силу – надати чинності законові

Вид из окна – краєвид з вікна

Видавший виды – бувалий, який побував у бувальцях виды на будущее – плани (перспективи) на майбутнє вкалывать – чорно працювати, бути чорноробом, гарувати восторг – захват (наголос на першому складі) в порядке исключения – як виняток

Все в мире преходяще – усе в світі минуще (скороминуще)

В то время как… –

тоді як…

Вылитая мама – викапана мама

Гвоздь сезона – окраса сезону

Глупости! – Дурниці! Пусте!

Глухая ночь – глупа ніч

Давать (делать) поблажку – потурати, попускати действовать на основании – діяти на підставі

Держать путь – прямувати, простувати, верстати путь (шлях, дорогу) для видимости – для годиться, про людське око добиваться чьего расположения – запобігати ласки (у кого) жаркое – печеня

Задевать самолюбие – ображати самолюбство

Значимый – значущий (а не значимий)

Из виду (из вида) скрыться – зникнути (щезнути, пропасти) з очей

Издеваться над

кем-то – знущатися з когось

Иметь в виду – мати на увазі

К вашему сведению – до вашого відома

Корпеть (напрягая зрение) – сліпати

Корешок (квитанции, книги и т. п.) – корінець

Лихорадочная дрожь – гарячкове тремтіння

На цыпочках подошел – навшпиньках підійшов

Нелюдимый характер – відлюдний (відлюдькуватий) характер

Непритязательный – невибагливий, невимогливий

Неприятие – спротив

Неприятие идеи – спротив до ідеї

Неудобь – непридатна земля

Неуживчивый характер (у кого) – незлагідний (хто)

Неурядицы – розбрат, чвари

Нечленораздельная речь – нерозбірлива мова

Низвергать – скидати, валити

Ничего себе кто – нівроку (нічогенько собі, нічого собі) хто

Обремененный заботами – обтяжений турботами

Обходительный – делікатний

Оказывать знаки внимания – виявляти увагу

Оказывать сопротивление – чинити опір

Околпачивать – ошукувати, обдурювати

Осквернять память – паплюжити пам’ять

Оставить в покое кого, что – давати спокій кому, чому

Откуда это видно? – з чого це видно?

Правильная мысль – слушна думка

По вкусу хорош – на смак добрий

По возможности – якщо (коли, як) можна

Повредить механизм – зіпсувати (пошкодити) механізм

Повредить палец – ушкодити палець

Попасть на обед (к кому) – нагодитися на обід (до кого)

Порядочный заработок – чималий (неабиякий, пристойний) заробіток

Праздно жить – розкошувати

Предвкушать радость (наперед) – тішитися, радіти

Пресекать – класти край, припиняти

Претерпеть изменения – зазнати змін

Претить (кому) – бути неприйнятним (для кого)

Привести себя в порядок – причепуритися

Признать недостачу – визнати нестачу

Прийти к убеждению – переконатися

Прикидываться – прикидатися

Приличная сумма – пристойна (чимала, неабияка) сума

Приличные результаты – (цілком) задовільні результати

Приличный (порядочный) – порядний

Приносить неприятности – завдавати прикростей

Прихотливый – примхливий

Приходование товара – прибуткування товару

Причинить зло – заподіяти (учинити) зло, завдати лиха

Причинить убытки – завдати збитків (втрат)

Причинять хлопоты – завдавати клопоту

Продолжай учиться – учись далі

Прошу без личностей – прошу без особистих образ

Разбаловать кого-либо – розбестити кого-небудь

Раньше времени – завчасно, завчасу

Речистые факты – промовисті факти

Рвение – запал

С боку припека – приший кобилі хвіст, п’яте колесо до воза

С этого времени – відтепер, віднині

Сверх оплаты – понад плату

Склоняться к предложению – погоджуватися з пропозицією

Со временем – згодом

Упорный в науке – завзятий до науки

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПЕРЕКЛАДУ (з російської мови на українську) - Українська мова