Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти

СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ

§ 35. Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти

ПОЯСНЕННЯ

Види складнопідрядних речень:

– означальні (який?);

– з’ясувальні (питання відмінків);

– обставини:

– місця (де? куди? звідки?);

– часу (коли? з якого часу? до якого часу?);

– ступеня і способу дії (як? яким способом?);

– мети (навіщо? з якою метою?);

– причини (чому? через що?);

– умови (за якої умови?);

– допустові (незважаючи на що?);

– наслідкові.

409. І. Шовкові, з оксамитовим полиском

полотна, тчуться на луках, де вже виблискують у ранковій росі трави (означ.). 2. Я з тих країв, де в сині оболоні гарячі персні розкидає день (означ.). 3. Спробуй розберися, де свої, а де вороги (з’ясув.). 4. Білі каштани, світлі огні, де б не бував я, – любі мені (обстав, місця).

410. 1. Дівчина вийшла на високий зарослий берег, звідки спостерігала широчінь простору (означальне).

[ ], (звідки..,).

2. Там, де зорі сяють з-за гори, над водою гнуться явори (обставинне місця).

[ , (де…), ].

3. Тепер ясно було чути, що це стогнав дуб (з’ясувальне).

[ ], (що…).

4. Я переконаний, що справжня вихованість проявляється насамперед

у сім’ї, у стосунках зі своїми рідними (з’ясувальне).

[ ], (що…).

5. Хто в труді загартував серце, тим доріг второваних не треба (з’ясувальне),

(хто…) , [ ].

6. Цей світ такий чудовий, що дехто навіть не бажає йти у кращий (означальне).

[ ], (що…).

7. І стоїть той тихий осінній сум, що буває на одинокому ставку (означальне).

[ ], (що…).

8. По скляному поверху ставка, з глибини якого визирало темне зоряне небо, тихо плив білою хмарою туман (означальне).

[ , (якого…), ].

411. І чомусь не чути жайворонків, начебто їхні голоси повигоряли на гарячому сонці. Обідали в урочистості почувань, мовби поряд із ними за столом сиділо весняне сонечко. Стовбур був білий і тільки де-не-де залатаний чорними клаптиками, наче його обліпили білобокі сороки.

415. Хмара Кругом Облягла, (і) Поле у тінь Уступило.

Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти

Неси до людей всі думки, почуття і слова, (і) Серце твоє Не згорИть, Не змовкне, Не згасне.

Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти

Серпневий День Згорів над Києвом, і зорі Висіяла Ніч.

Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти

Проте і caм (не то) Він Справжній, (не то) Набридла вічна Блуканина.

Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти

Не тільки Галя Бачила те синє диво,(але) й Стара Не відводила від нього очей.

Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти

(То) Нива Стрепене дужими і м’якими крилами і до самого обрію Летить, (то) враз вона Відкинеться назад, Стихне, як пісня.

Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти

Не всі Серця Дадуться хробаку,(й) не всі шляхи у круг Закуто,(і) Проросте зелена Рута на жовтому піску.

Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти

Вона настирливо з тобою Говорила, (та) й їй Далась не легко та Розмова.

Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти

Безсполучниковим називається таке складне речення, частини якого об’єднані інтонацією – без сполучників чи сполучних слів:

Зраділа Земля (,) Усміхнулась висока Трава срібного росою.

Розділові знаки у БСР

Кома ставиться, якщо його частини виражають одночасність, сумісність або послідовність дій: Дівчата Гралися, Двірник старанно Змітав листя, Дві баби з кошиками Поспішали на базар.

Крапка з комою ставиться, якщо частини БСР далекі за змістом або ускладнені: Це Наддало світла; ще раз Кинуло, з-за гори рожевим вогнем; КрайнебоМигоче, пашить.

Двокрапка Ставиться:

– якщо друга частина виражає причину того, про що говориться в першій;

– якщо друга частина доповнює зміст першої.

Собі ж я заспокійливо кажу: за битого дають аж двох небитих.

ПОЯСНЕННЯ

Тире ставиться:

– якщо зміст частин протиставляється або зіставляється: Людина вмирає – людства безсмертне;

– якщо в першій частині вказується на час дії, умову або наслідок того, про що говориться в першій: Незабаром відкриють міст – побіжать по ньому машини.

421. 1. ЯРаціоналіст і Скептик; Він Володіє даром образної мови (далекі за змістом частини). 2. І ще Я тоді Думаю: як гарно й природно ця Людина особистим стилем своєї культури Вписується в європейський контекст (друга частина доповнює зміст першої). 3. Ціле століття над Дніпровими кручами Лунає “Заповіт”; в ньому різні Покоління Висловлюють своє (далекі за змістом частини). 4. І Нічого дивного: колись такі Прояви Ходили вільно по світу навіть удень (друге речення доповнює зміст першого). 5. Сонце ще Не зійшло – надворі Було свіТло, вже Ожило, Загомоніло (тире ставиться, тому що зміст речень зіставляється; кома ставиться, тому що події відбуваються одночасно). 6. Цінує Розум вигуки прогресу. Душа скарби прадавні Стереже (одночасність подій). 7. А Дні ПливутьМелодія в Блакиті (наслідок).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти - ГДЗ з мови