Складнопідрядні речення з підрядними мети – Основні види складнопідрядних речень

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Основні види складнопідрядних речень

Складнопідрядні речення з підрядними мети

Підрядні частини Мети виражають мету, призначення дії головної частини. Вони стосуються головної частини в цілому й відповідають на питання Для чого? з якою метою? навіщо? Отак би й нам почати все спочатку, Щоб вогник у степу не затухав (В. Калашник). Для того, щоб стать щасливим, треба мріяти завжди (М. Сом). Аби чоловіка розпізнати, треба його за серце взяти (Народна творчість).

Підрядні частини мети приєднуються до головної частини

за допомогою сполучників Щоб, аби, для того щоб, з тим щоб, Причому складені сполучники Для того щоб, з тим щоб уживають переважно розчленовано: перший компонент (Для того, з тим) знаходиться в головній частині, а другий (Щоб) – у підрядній. Щоб між нами не вгасало проміння величне, ти поставив “на сторожі” слово твоє вічне (Леся Українка). Він прийшов сюди, Аби стати чимось іншим (О. Кобилянська). Для того, щоб бути собою, потрібно пізнати самого себе (П. Мовчан). решту хворосту теж використав на добре діло – відніс до бондаря на обручі З тим, щоб той понабивав діжки (Григорій Тютюнник).

Підрядна частина мети

в реченні може стояти перед головною частиною, після неї чи в середині її. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь… (П. Тичина). Гриць прип’яв Заливая, Щоб не втік (І. Багряний). Микола пропустив дядьків, Щоб Проїхати далі, потім зіскочив із танка й назирці потьопав за ними (М. Вінграновський).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Складнопідрядні речення з підрядними мети – Основні види складнопідрядних речень - Довідник з української мови