Складносурядне речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Види складних речень

Складносурядне речення

Складносурядним називається речення, що складається з двох і більше простих речень, незалежних одне від одного.

Прості речення з’єднуються в складносурядні речення за змістом, за допомогою інтонації або сполучників: 1. Шумлять поля, палають жаром домни, в садах плоди звисають важко з віт (В. Сосюра). 2. У долинах співали струмки, і кожен з них мав свій голос (М. Стельмах). 3. Ліс одягався тоді у жовте й червоне листя, а сонце обертало його у золото і вогні (М. Коцюбинський).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Складносурядне речення - Довідник з української мови