Скоєння злочину в стані сп’яніння

Скоєння злочину в стані сп’яніння – суспільно небезпечне діяння, яке не звільняє винну особу від кримінальної відповідальності. Під сп’янінням розуміють стан наркотизації організму через вживання алкоголю, наркотиків або токсикоматичних речовин. При С. з. в с. с. суд має право, залежно від характеру злочину, визнати або не визнати цю обставину такою, що обтяжує відповідальність. Суд незалежно від призначення кримінального покарання може направити на примусове лікування особу, засуджену за злочин, скоєний на грунті алкоголізму або

наркоманії. Примусове лікування цих осіб провадиться залежно від міри кримінального покарання у місцях позбавлення волі або у спеціальних медичних закладах. У разі скоєння злочину особою, яка зловживає спиртними напоями або наркотичними речовинами і ставить у зв’язку з цим себе і свою сім’ю в тяжке матеріальне становище, суд поряд із застосуванням за скоєний злочин покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, може за клопотанням членів сім’ї цієї особи, профспілкової чи іншої громадської організації, прокурора, органу опіки і піклування або лікувальної установи визнати її обмежено дієздатною. Посилена боротьба з учиненням правопорушень та С. з. в с. с. зумовлена і підвищеною суспільною небезпекою таких діянь, і тим, що наркотизм – одна із головних причин правопорушень і злочинів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Скоєння злочину в стані сп’яніння - Довідник з правознавства