Слабкі кислоти й основи – Сила кислот і основ – Протолітична рівновага

КИСЛОТИ Й ОСНОВИ

2. Протолітична рівновага

2.3. Сила кислот і основ

Слабкі кислоти й основи

У слабких кислот і основ дисоціація є неповною. Внаслідок цього в розчині є недисоційовані молекули.

Тому показник pH неможливо розрахувати лише з концентрації кислоти або основи. Додатково потрібна інформація про стан протолітичної рівноваги:

Слабкі кислоти й основи   Сила кислот і основ   Протолітична рівновага

Оскільки в цьому випадку концентрація молекул води набагато більша, ніж концентрація іонів (Н3О+) і (ОН-), а с(Н2О) залишається практично незмінною, то її можна об’єднати

разом з константою рівноваги процесу дисоціації у нову константу:

Слабкі кислоти й основи   Сила кислот і основ   Протолітична рівновага

Константа Ккисл. – константа кислоти, константа Косн. – константа основи. Для слабких кислот і основ ці константи дуже малі.

Приклад. Етанова (оцтова) кислота – слабка кислота. При 25 °С вона дисоціює за схемою: НАс + Н2О = Н3О+ + Ас-, константа кислоти Ккисл. = 1,74 ∙ 10-5 моль/л.

У реакції NH3 + Н2О Слабкі кислоти й основи   Сила кислот і основ   Протолітична рівновага NH4+ + ОН – при 25 °С константа основи Косн. = 1,78 ∙ 10-5 моль/л.

Як і для водневого показника, так і для кислот та основ константа вказується у вигляді негативного десяткового логарифма:

src="/files1/image294_1.jpg" class=""/>

Приклад. Значення рКкисл. етанової кислоти становить 4,76. Значення рКосн. амоніаку – 4,75.

Чим більше значення рКкисл. або значення рКосн., тим слабша відповідна кислота або основа.

Між значенням рКкисл. кислоти і значенням рКосн. зв’язаної основи існує така проста взаємозалежність:

Слабкі кислоти й основи   Сила кислот і основ   Протолітична рівновага

Чим сильніша кислота, тим слабша зв’язана основа.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Слабкі кислоти й основи – Сила кислот і основ – Протолітична рівновага - Довідник з хімії
« 
 »