Слова, які називають дії предметів (дієслові)

СЛОВО

§29 Слова, які називають дії предметів (дієслові)

339. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте малюнки. Скажіть, хто що робить.

Слова, які називають дії предметів (дієслові)

2. Складіть за кожним малюнком речення з двох слів і запишіть за зразком. Поставте питання до слів, які називають дії предметів.

Зразок. Учениця (що робить?) пише.

340. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте прислів’я на сторінці 129 і спишіть. Поясніть їх зміст.

1. Вік живи, вік учись. 2. Що посієш, те й пожнеш. 3. Під лежачий камінь вода не тече.

4. Кожен кулик своє болото хвалить.

2.

Знайдіть у прислів’ях слова, які називають дії предметів. Усно постаете до них питання.

Слова, які називають дії предметів, відповідають на питання що робити? що робить? що роблять? що робив? що зроби в? що буде робити? що зробить? Це дієслова.

341. 1. Прочитай виразно вірш.

СОНЦЕ СИПЛЕ КВІТИ

Уже в дітей порожевіли личка.

Уже дощем надихалась рілля.

І скрізь трава, травиченька, травичка!

І сонце сипле квіти, як з бриля.

Ліна Костенко

2. Випиши слова – назви дій. Поясни свою думку.

3. Встанови зв’язок між словами у першому реченні.

Личка (що зробили?) … ; порожевіли (що?)…; порожевіли

(у к о г о?)….

342. 1. Прочитай і відгадай загадку.

Бачити – не бачить, чути – не чує,

Мовчки говорить, добре мудрує,

Кривду соромить, правди навчає,

Часом жартує, смішки справляє.

Леонід Глібов

2. Запиши загадку разом із відгадкою. Підкресли слова – назви дій (дієслова). Усно постав до них питання.

3. Усно зміни ці слова так, щоб вони відповідали на питання що робила?

343. Попрацюйте в парах! 1. Прочитай вірш.

У бобра добра багато:

І надворі, і в оборі,

І в коморі і у хаті.

Бо охоче дні і ночі

Він робив: він і сіяв,

Він і віяв, і косив,

І молотив.

Михайло Стельмах

2. Поясніть, чому в бобра добра багато.

3. Випишіть слова – назви дій. Знайдіть серед них чотири слова а однаковою кількістю звуків. Складіть звукову модель слова сіяв.

Слова, які називають дії предметів (дієслові)

Слово про слово

Обора – відгороджена частина подвір’я з приміщеннями для худоби.

Так ми говоримо! Як дбаєш, так і маєш. Як хто робить, так тому й родить.

4. Поясніть, як ви розумієте прислів’я.

5. Розкажіть про виконані завдання перед класом.

344. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте речення.

Землю красить сонце.

Людину красить праця.

2. Скажіть, скільки речень ви прочитали. Об’єднайте їх за допомогою слова а. Прочитайте утворене речення.

3. Назвіть слово, яке повторюється в утвореному реченні. Вилучіть друге слово красить і запишіть речення. Перед а постаете кому. Запам’ятайте це прислів’я.

345. 1. Прочитай виразно вірш. Роби паузи в кінці кожного рядка.

Тим, що в поле йдуть орати, що плуги міцні кують, що будують теплі хати, пишуть книги нам читати, з шкіл науку надають,- шана й дяка їм велика од людей на вічні віки.

Борис Грінченко

2. Поясни, кому дякують люди. У яких рядках вірша говориться про письменників, хліборобів, учителів, ковалів, будівельників?

3. Випиши слова – назви дій (дієслова). Усно постав до них питання. Підкресли слова, які відповідають на питання що робити?

9 березня – день народження Тараса Григоровича Шевченка

Слова, які називають дії предметів (дієслові)

346. Попрацюйте разом 1. Розгляньте Ілюстрацію. Кого на ній зображено?

2. Розкажіть, що ви знаете про Тараса Шевченка.

3. Пригадайте, які вірші Т. Г Шевченка ви вивчали в 1 класі.

347. Попрацюйте разом! 1. Послухайте вірш. Яку пору доби описав поет?

Ще треті півні не співали,

Ніхто ніде не гомонів.

Сичі в гаю перекликались,

Та ясен раз у раз скрипів.

Тарас Шевченко

Слова, які називають дії предметів (дієслові)

2. Спишіть два останні рядки вірша. Підкресліть дієслова двома рисками. На які питання вони відповідають?

3. До слів гомоніти, перекликатись доберіть слова, близькі за значенням.

4. Послухайте ще раз вірш. Назвіть слова – назви дій. На які питання вони відповідають?

5. Змініть виділені слова за зразком так, щоб вони відповідали на питання що робив?

Зразок. (Що робили?) виховували – (що робив?) виховував.

348. 1. Прочитай уривок із вірша. Назви членів своєї сім’ї.

РОДИНА

Родина, родина – від батька до сина,

Від матері доньці добро передам.

Родина, родина – це вся Україна

З глибоким корінням, з високим гіллям.

Вадим Крищенко

2. Спиши вірш. До слова родина добери слово, близьке за значенням.

349. 1. Розглянь малюнки. Напиши, хто як пересувається.

Повзає

Літає

Плаває

Стрибає

Бігає

2. Побудуй речення за схемою:

Слова, які називають дії предметів (дієслові)

Слова, які називають дії предметів (дієслові)

Урок розвитку мовлення

350. Попрацюйте в групах! 1. Прочитайте.

НІЧ І ДЕНЬ

– Як тебе звуть, ноче? – спитав день.

– Як звуть? Ніяк не звуть. Ніч та й годі.

– А як зватимуть тебе завтра?

– Що означає зватимуть завтра? Завтра теж зватимуть ніч.

– А як звали тебе вчора?

– Теж ніч.

– А мене сьогодні звуть вівторок, завтра зватимуть середою, а вчора звали понеділком.

Микола Малишевський

2. Поміркуйте і скажіть, як звали нинішній день позавчора. Як зватимуть його післязавтра? Складіть про це речення і запишіть його.

3. Назвіть по порядку всі дні тижня. Запишіть їх.

4. Порівняйте, як це завдання виконали інші групи учнів.

351. Попрацюйте в парах! 1. Зі слів кожного рядка складіть репліки, щоб утворився діалог. Розіграйте діалог.

1. Тобі, я, неділю, у, телефонував(ла). Ти, був(ла), де?

2. У, театр, батьками, я, ходив(да), з.

3. Який, ходили, у, театр, ви?

4. Відвідали, Івана, ми, імені, театр, Франка.

5. Виставу, а, яку, дивилися, ви?

6. Дивилися, “Котигорошко”, казку, ми.

7. Вам, гра, чи, акторів, сподобалася?

8. Так, навіть, подарувала, я, квіти, акторові.

9. Варто, виставу, подивитися, мені, і?

10. Цю, обов’язково, виставу, подивись.

11. За, дякую, пораду.

Слово про слово

Актор – виконавець ролей у театральних виставах.

352.1. Прочитай і спиши текст.

Театр – одне з найкращих місць відпочин

Ку. Найбільше дітям подобаються лялькові театри. Театр ляльок – театр, у якому діють ляльки, що їх рухають актори. Обов’язково відвідайте ляльковий театр, щоб одержати задоволення від спілкування з мистецтвом.

2. Підкресли дієслова. Поясни правильність думки.

3. Підготуй розповідь про театр, який ти із задоволенням відвідуєш зі своїми батьками.

Слова, які називають дії предметів (дієслові)

353. 1. Прочитай і спиши текст.

ЗНАТИ ЯКОМОГА БІЛЬШЕ!

З дитинства я любив працю. Влітку пас корову, гусей, допомагав батькам працювати на городі. У школі був сумлінним учнем, завжди вчився на”відмінно”. Виявляється, це неважко. Важливо з перших днів зрозуміти правило: “Знати якомога більше!” (Павло Попович, льотчик-космонавт),

2. Розкажи, що сказав космонавт про працю і про знання.

3. Спиши перші два речення, підкресли слова – назви дій. Усно зміни ці слова так, щоб вони відповідали на питання що робить?

354. 1. Допиши прислів’я, користуючись довідкою на сторінці 135.

1. Праця годує, праця одягає, праця зігріває, …. 2. Дружно працювати – …. 3. Тяжко тому жити, … .4. Робиш наспіх – ….

Слова для довідки: зробиш насміх; на розум наставляє; втоми не знати; хто не хоче робити.

2. Прочитай прислів’я. Як ти їх розумієш? Усно постав питання до слів – назв дій.

355. Попрацюйте разом! 1. Розкажіть за малюнком проте, як діти навесні садили дерева. Використайте сполучення слів.

Саджанці яблуні та груші; садили дерева; доглядати за молодими деревами, виростити квітучий сад, посмакувати яблуками і грушами.

2. Запишіть свою розповідь.

3. Підкресліть слова – назви дій предметів.

Слова, які називають дії предметів (дієслові)

356. 1. Дай відповіді на запитання що чим роблять?, дібравши з довідки потрібні дієслова. Запиши.

Сокирою….

Лопатою….

Косою….

Граблями….

Серпом….

Ножицями….

Плугом….

Пилкою….

Слова для довідки: косять, орють, жнуть, пиляють, загрібають, копають, рубають, ріжуть.

2. Склади одне речення зі словом а.

357. Попрацюйте в групах! 1. Прочитайте. З якої казки цей уривок?

Журавель стук-стук дзьобом – нічого же спіймав. А лисичка тим часом лиже й лиже кашку, аж поки сама всієї не з’їла.

2. Пригадайте і розкажіть в особах початок і кінець казки.

3. Слова стук-стук, шкряб-шкряб, хлюп-хлюп, стриб-стриб замініть іншими словами. Запишіть їх разом із назвами предметів за зразком.

Заєць… . Хвилі…. Мишка….

Слова, які називають дії предметів (дієслові)

4. Розкажіть про свою роботу перед класом.

358. Попрацюйте разом! 1. Складіть і запишіть розповідь за поданими початком. Використовуйте сполучення слів.

Дивовижна краса моря зачаровує кожного!

Слова для довідки: ласкаві хвилі; прозора далечінь; море співає; хвилі наздоганяють.

Слова, які називають дії предметів (дієслові)

2. У записаному тексті підкресліть слова – назви дій (дієслова).

359. 1. До слів лівого стовпчика добери слова, протилежні за значенням, з правого стовпчика. Запиши їх парами.

Купувати

Мовчати

Руйнувати

Продавати

Говорити

Підігрівати

Підіймати

Опускати

Охолоджувати

Кричати

Шепотіти

Будувати

Зразок. Працювати – відпочивати.

2. З однією парою слів (на вибір) склади і запиши речення.

360. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте текст. Чітко вимовляйте звуки, позначені виділеними буквами.

Як гарно тихого весняного дня в лісі! Ви йдете вузькою лісовою стежкою. З обох боків над нею нависли вже зелені гілки дерев. Зрідка перелетить пташка з дерева на дерево. А гілки ще довго похитуються (За Григорієм Скребицьким).

Слова, які називають дії предметів (дієслові)

2. Доберіть заголовок.

3. Випишіть дієслова, усно поставте до них питання.

361. 1. Прочитай вислови в лівому стовпчику. Кожен із них усно заміни одним словом із правого стовпчика.

Заливатися сміхом

Запам’ятовувати

Слізьми вмиватися

Реготати

На вус намотувати

Зазнаватися

Дерти носа

Ридати

2. Запам’ятай ці вислови і вживай їх у своєму мовленні.

362. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте речення.

1. У моєї ляльки гарний ніс. 2. Тато ніс своїм дітям подарунки. 3. Сільський став знаходився неподалік. 4. Петрик уперше став на ролики. 5. Своїй ляльці я шию нову спідничку. 6. Оленка пов’язала на шию блакитну хустинку.

2. Поставте питання до виділених слів. Які з них називають дії, а які – предмети?

3. Випишіть виділені слова разом із тими, з якими вони зв’язані в реченні.

Слова, які називають дії предметів (дієслові)

363. 1. Прочитай речення. Простеж, які різні дії означав слово іде.

Іде пароплав. Іде поїзд. Іде весна. Іде час. Іде концерт.

2. У кожному реченні дієслово іде заміни іншим, близьким за значенням. Запиши утворені речення.

Слова для довідки: відбувається, їде, минає, пливе, настає.

364.1. Прочитай текст, добираючи з дужок слово, яке найточніше виражає думку.

(Пролетіла, пройшла, минула) гроза. Вода вже відшуміла, а подих її ще чути. Десь удалині час від часу то (засвітиться, блисне), то (загримить, загуркоче). (Засвітило, виглянуло) яскраве сонечко. Воно усміхнулося і дбайливо (вкрило, огорнуло) землю своїм теплом.

2. Запиши четверте речення. Усно встанови зв’язок між словами. Підкресли головні слова.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Слова, які називають дії предметів (дієслові) - Українська мова