СЛОВО

Культурологічний словник

СЛОВО – ряд морфем – найменших неподільних значущих частин слова, які визначають або його значення, або граматичні відношення певного слова, – об’єднаних згідно з граматичними правилами певної мови і співвідносних з певним елементом позамовної реальності (поняттям, ознакою, відношенням). С. – символ Бога, Логоса, енергії Космосу; інструмента, який передає людям знання про Всесвіт, закони матерії; програми збереження людиною гармонії з Космосом; символ Великої Таїни; Всього; першопочатку, першоджерела;

світла, знань; добра; краси; мелодійності; материнської мови; гігантського акумулятора інформації; досвіду; мудрості, духовності; Безмежності; духовного оберега української нації; Магічної Чарівної сили, здатної як на Добро, так і на Зло; символ пророцтва; клятва. С. – один з найдавніших, наймістичніших і найтаємніших символів людства. Найпоширенішим мотивом світової міфопоетичної культури є Божественне походження С. Вагомим символом було С. у слов’ян (цікаво, що назва цих племен генетично споріднена із Словом). Слов’яни свято вірили в магічну силу Слова, у них справіку побутували численні обряди, пов’язані
зі словом – славлення, благословення, божба, присяга, клятва. Саме словом слов’яни намагалися привернути щастя-долю, добро, давали урочисті обіцянки, порушення яких призводило (за віруванням до загибелі). Водночас люди вірили у замовляння, присушки, прокльони, закляття.

С. – це воістину – Все (Гармонія, Енергія, Інформація, Краса, Добро, Любов). С. – це і Мудрість, і Думка, І Творчий Дух, і символ духовного Оберега нації. Сучасні словники фіксують такі усталені означення до лексеми “слово”: Слово злагоди, миру; золоте, віще, пророче, живе; добре, чесне; вітальне, прощальне, напутнє, сильне, красне, нове, тверде, образне та ін. Водночас слово може бути лихе, погане, марне, пусте, вбивче, криве, гріховне, облудне. У сучасній літературі, фольклорі “калинове слово” – це символ материнської української мови. С. є символом знання, пробудженням самосвідомості. Не випадково Т. Г. Шевченко збирався на сторожі “рабів німих” поставити саме Слово (Словник символів культури України / За заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка. – К., 2002. – С. 203).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СЛОВО - Культурологічний словник