Службові слова. Роль службових слів у реченні

Тема: Службові слова. Роль службових слів у реченні

Мета: ознайомити з поняттям “службові слова”; вчити будувати речення, використовуючи службові слова; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати наполегливість у праці, бажання вчитися.

Тип уроку: урок формування мовної компетенції.

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав –

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка

домашнього завдання (вправа234, с. 96)

– Прочитайте записаний текст.

– До яких частин мови належать виділені слова?

– Чергування яких звуків відбулося в коренях цих слів?

2. Фронтальне опитування

– Які частини мови ви знаєте?

– На які питання вони відповідають?

– До кожної групи іменників доберіть загальну назву. Карась, щука, окунь – це… Літо, зима, осінь, весна – це… Липа, дуб, береза – це…

3. Гра “Ти – мені, я – тобі”

Робота за сигнальними картками: іменник – І, прикметник – П, дієслово – Д.

Учитель називає слова, які належать до різних частин

мови, а клас сигналізує картками.

4. Хвилинка каліграфії

Зз Зз Зз Зи За Зе Зл зв зр за аз зя

Зимонька завила, зразу загула,

Закружила, захазяйнувала,

Завітрила, засніжила, замела,

Землю заметілями заткала.

– Слово зимонька розберіть за будовою.

– Позначте префікси у словах, що позначають дію предмета.

– Підкресліть підмет.

– Скільки присудків належить до підмета зимонька?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми ознайомимося зі службовими словами, з’ясуємо їх роль у реченні.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Ознайомлення з поняттям “службові слова”

– Прочитайте прислів’я. Поясніть їх зміст.

· Бджола мала, а й та працює.

· Землі кланяйся низько, до хліба будеш близько.

· Сказати легко, але зробити важко.

– Назвіть слова, до яких не можна поставити питання. (А, але, до)

– Такі слова належать до службових частин мови. Службові частини мови поділяються на сполучники і прийменники. Слова у, на, під, за тощо – це прийменники. Слова і, а, але, та – це сполучники. Вони сполучають між собою слова і речення.

2. Робота за вправою 235 (с. 97)

– Розгляньте малюнки.

– Складіть і запишіть речення, використовуючи прийменники.

3. Самостійна робота (вправа 236, с. 97)

– З’єднайте частини прислів’їв.

– Запишіть їх у зошит. Поясніть значення прислів’їв.

– Назвіть службові слова.

4. Завдання підвищеної складності

– Виконайте звуко-буквений аналіз слова коріння. (Див. зразок на форзаці підручника.)

V Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Пояснювальний диктант

Володя зайшов у клас. Він сів за парту. Дістав з портфеля книги і поклав на парту. Володя сидить з Марічкою.

– Підкресліть у тексті прийменники і сполучники.

2. Робота над текстом (вправа 237, с. 97-98)

– Прочитайте текст, уставляючи пропущені службові слова.

– Про кого в ньому розповідається?

– Про що мріяв Ведмедик?

3. Вибіркове списування із завданням

– Спишіть перший абзац із вправи 237.

– У виділених реченнях підкресліть підмет, присудок.

– До якої частини мови належить підмет? присудок?

– Позначте службові слова.

4. Вправа “Незакінчене речення”

Щука – риба, а бджола – … Чоботи – взуття, а сорочка – … Морква – овоч, а яблуко – … Дуб – дерево, а малина – …

5. Гра “Хто швидше?”

– Згрупуйте слова зі спільним значенням. Дівчата: риби, одяг. Хлопці: професії, меблі.

Стіл, камбала, костюм, учитель, шафа, плаття, стілець, короп, диван, шахтар, пальто, агроном, артист, щука, водій, хек, карась, куртка.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Які частини мови знаєте?

– Які слова належать до службових частин мови?

– Що вам найбільше сподобалося на уроці?

– У чому зазнали труднощів?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 98, впр. 238. Спишіть другий абзац тексту, уставляючи пропущені службові слова і, з, під, у, в, і, біля, в, на.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Службові слова. Роль службових слів у реченні - Плани-конспекти уроків по українській мові