Собівартість сільськогосподарської продукції

Собівартість сільськогосподарської продукції – частина вартості, яка включає витрати на виробництво і реалізацію цієї продукції у грошовій формі. Основними складовими С. с. п. є вартість сировини і матеріалів (насіння, корми, паливно-мастильні матеріали та ін.), витрати на оплату робочої сили, а також основних фондів (зношених машин і обладнання, залежно від встановлених норм амортизації). При розподілі витрат виділяють прямі, які безпосередньо пов’язані з виробництвом і відносяться на певний вид продукції або тварин (витрати на оплату робочої сили, паливно-мастильних матеріалів, насіння, кормів, добрив, засобів захисту рослин і тварин та ін.), і непрямі (накладні), які безпосередньо не можна віднести на виробництво продукції і пов’язані з організацією виробництва. Останні, своєю чергою, поділяються на загальновиробничі (оплата робочої сили керівників і спеціалістів підрозділів, витрати на техніку безпеки тощо) і загальногосподарські (витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Собівартість сільськогосподарської продукції - Економічний словник