Соціальні цілі

Соціальні цілі (соціальні орієнтири) – цінності суспільства, соціальних класів, груп, трудових колективів та індивідів, доцільні результати їхньої цілеспрямованої діяльності, а також спосіб її організації за допомогою сукупності заходів. С. ц. виражаються в ієрархії потреб, інтересів і цінностей різних суб’єктів соціально-економічної структури. Ступінь реалізації С. ц. залежить від урахування в них вимог соціальних, передусім економічних, законів, індивідуальних, колективних і державних економічних потреб та інтересів. Нижня межа реалізації

справедливих С. ц. – надання соціальних гарантій та їх виконання (матеріальні й трудові засоби реалізації конституційних прав, передусім свободи людини), верхня межа С. ц. – побудова економічно ефективного ладу, в якому забезпечуються соціальна рівність, всебічний розвиток сутнісних сил людини. В Україні в 90-х XX ст. – на початку XXI ст. С. ц. з урахуванням ментальності українського народу, його історичних традицій не визначені, що істотно гальмує цілеспрямовану діяльність усіх суб’єктів суспільних відносин, послаблює механізм інтеграції різноспрямованих дій в цілісну систему (систему упорядкованості).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Соціальні цілі - Економічний словник