СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ – галузь соціології, яка вивчає закономірності, засоби, форми та методи цілеспрямованого впливу на соціальні відносини, структури і процеси суспільства (організації) з метою упорядкування, підтримки, збереження його оптимального функціонування, розвитку або зміни, переведення до іншого стану. Соціологія управління досліджує також природу управлінських відносин, з’ясовує насамперед соціальні цілі управління з т. з. їх відповідності інтересам тих, ким управляють.

С.

у. вивчає проблеми організації процесів управління, весь комплекс питань підбору, розстановки, навчання, виховання управлінських кадрів, міжособистісних стосунків працівників апарату управління при виконанні ними управлінських функцій. С. у. аналізує механізми соціальних взаємодій суб’єктів управлінської діяльності, специфіку інтересів управлінців як окремої соціально-професійної групи, особливості їхньої моралі, традицій, звичаїв, культури, виховання, засоби формування та форми прояву таких соціальних якостей управлінців, як культура, відповідальність, сумлінність та ін. Відповідні явища розглядаються
не просто як індивідуальні риси людини, а і як вираження певних соціальних відносин, які виникають у процесі управління.

С. у. за своєю проблематикою є близькою до таких галузей соціол. науки, як соціологія організацій, соціологія праці, соціологія політики, екон. соціологія.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ - Довідник з соціології