Солідарність

Політологічний словник

Солідарність – почуття належності (і/або принцип) членів соціальної групи або дія такої групи як єдиного цілого в інтересах спільної справи. В історії, зокрема, робітничого руху С.- це прояв, пов’язаний спільністю інтересів позиції і досвіду боротьби, а також моральні зобов’язання у спільній справі. Принцип С. у поєднанні з принципом субсидіарності є суттю християнського вчення. На принципі С. базується і будується соціальне страхування.

Даниленко В. И. Современный политологический словарь. – М., 2000.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Солідарність - Довідник з політології