Сонячна система, її склад

ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА
&3. Сонячна система, її склад

Пригадай! До якої природи належать Сонце, Місяць і зорі? Що ти знаєш про Сонячну систему?

Сонце, Місяць, зорі – об’єкти неживої природи. їх називають іще небесними, або космічними тілами, оскільки вони знаходяться в космічному просторі. У Всесвіті безліч небесних тіл, які відрізняються формою, розмірами, температурою поверхні та іншими ознаками. Наша планета Земля теж космічне тіло, яке входить до складу Сонячної системи. Сонячну систему утворюють Сонце та інші космічні

тіла, які рухаються навколо нього.

Розглянь малюнок. Яке місце в Сонячній системі займає Сонце? Зверни увагу на форму тіл, які обертаються навколо Сонця. Назви ці тіла.

Сонячна система, її склад

Мал. 5. Будова Сонячної системи

У центрі Сонячної системи знаходиться Сонце. Навколо нього на різних відстанях обертаються 8 великих космічних тіл – планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Кожна планета рухається своїм шляхом – уявною лінією, яку називають орбітою. У більшості планет є природні супутники – небесні тіла, що обертаються навколо цих планет по власних орбітах.

Тіла

Сонячної системи зазвичай мають кулясту форму. Сонце відрізняється від Землі та інших планет велетенським розміром і температурою поверхні. Як і інші зорі, Сонце – розжарене тіло, яке випромінює багато світла й тепла. Планети та їхні супутники – це холодні космічні тіла, які освітлюються й обігріваються Сонцем. Вони відбивають сонячне світло, що потрапляє на їхню поверхню, і тому на нічному небі нагадують яскраві зорі.

Навколо Сонця рухаються і малі космічні тіла – астероїди, комети й метеороїди. Вони, як і планети, не випромінюють світла й тепла.

Астероїди – це порівняно невеликі небесні тіла неправильної форми, які раніше називали малими планетами. Між орбітами Марса і Юпітера вони утворюють кільце – так званий пояс астероїдів.

По дуже витягнутих орбітах рухаються навколо Сонця комети. Наближаючись до нього, вони утворюють блискучий слід із космічного пилу та газів, схожий на велетенський хвіст.

Метеороїди – це тверді небесні тіла, менші за розмірами від астероїдів і комет. Потрапляючи з космосу в повітряний простір Землі, вони згорають. У нічному небі ти можеш побачити “падаючі зорі”, які летять, залишаючи блискучі сліди. Уламки метеороїдів, які повністю не згоріли і впали на земну поверхню, називають метеоритами (мал. 7).

Сонячна система, її склад

Мал. 6. Падіння метеорита біля берегів Туреччини (2012 р.)

Сонячна система, її склад

Мал. 7. Гоба – найбільший залізний метеорит, знайдений на Землі

Поміркуйте! Чому Земля не зіштовхується із Сонцем під час свого руху?

Обговоріть! Чим подібні Сонце і планета Земля? Чим відрізняються?

Космічне тіло, Сонячна система, планета, орбіта, природний супутник, астероїд, комета, метеороїд.

Перевір свої знання

1. Що таке космічні тіла? Наведи приклади.

2. Чим відрізняються між собою небесні тіла?

3. Які тіла входять до складу Сонячної системи?

4. Дмитрик перерахував планети Сонячної системи: Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Яку помилку допустив хлопчик?

5. Як називають шлях, по якому планета рухається навколо Сонця?

Підсумуємо разом

Космічні тіла – це об’єкти неживої природи, які перебувають у постійному русі в безмежному просторі – Всесвіті. До них належать зорі, планети, природні супутники планет, астероїди, комети й метеороїди. Сонце і космічні тіла, що обертаються навколо нього, утворюють Сонячну систему.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Сонячна система, її склад - Натурологія