Спадкове право

Спадкове право – сукупність правових норм, які встановлюють порядок переходу прав і обов’язків померлої людини за правом спадкування. За С. п. визначають підстави спадкування (за законом або за заповітом), час відкриття спадщини, місце відкриття спадщини, осіб, які можуть бути спадкоємцями. С. п. регламентує широке коло відносин, які виникають за умови переходу прав і обов’язків померлого до спадкоємців за заповітом і за законом, зокрема такі питання, як право на обов’язкову частку, право спадкової трансмісії та ін. Регламентується також порядок складання заповіту, право заповідача на підпризначення спадкоємця і встановлення заповідального відказування, порядок і умови прийняття спадщини.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Спадкове право - Довідник з правознавства