Спеціалізація

Спеціалізація – найдосконаліша форма суспільного поділу праці, яка передбачає відокремлення і створення підприємств і галузей для випуску однорідної продукції та обмеження її номенклатури. Основними формами С. є предметна (передбачає виготовлення окремих видів і типорозмірів готової продукції, що використовується у сфері споживання або при виробництві продукції в інших галузях; така С. передбачає відокремлення галузей), подетальна (передбачає виробництво окремих частин або деталей, а також вузлів і агрегатів, які, своєю чергою, використовуються у виробництві інших, складніших, продуктів і виробів), технологічна (передбачає здійснення певних технологічних процесів або операцій, наприклад, виготовлення відливок, штампування та ін.). С. сприяє зростанню продуктивності праці, збільшенню обсягів внутрішнього та зовнішнього ринків, поліпшенню якості продукції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Спеціалізація - Економічний словник