СПЕЦИФІЧНІСТЬ ГРУНТОВО-РОСЛИННОГО ПОКРИВУ АФРИКИ. ТВАРИННИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ ЗОНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ

Розділ II

МАТЕРИКИ

Урок № 21

Тема. СПЕЦИФІЧНІСТЬ ГРУНТОВО-РОСЛИННОГО ПОКРИВУ АФРИКИ. ТВАРИННИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ ЗОНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ

Мета: дати учням знання про грунтово-рослинний покрив і тваринний світ Африки, показати їх специфічність, поглибити знання про природні зони, закономірності їх розміщення на території Африки, розвивати навички роботи з картами атласу, підручником та іншими джерелами географічних знань, виховувати в учнів бережливе ставлення до навколишнього природного середовища.

Тип уроку:

комбінований.

Обладнання: фізична карта Африки, карта природних зон Африки, географічні атласи, електронний атлас ІПТ, слайди рослинного та тваринного світу материка.

Опорні та базові поняття: гілея, фералітні грунти, типи пустель, природна зона, грунт, гумус.

Географічна номенклатура: острів Мадагаскар; півострів Сомалі; гори: Атлас, Драконові, Капські; вулкан Кіліманджаро; нагір’я: Ефіопське, Тібесті; Східно-Африканське плоскогір’я; річки: Ніл, Конго (Заїр), Нігер, Замбезі, Оранжева; озера: Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад; водоспад Вікторія; пустелі: Сахара, Наміб; напівпустеля Калахарі.

ЗМІСТ УРОКУ

I.

Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом “Мікрофон”

– Що таке грунт?

– Назвіть найбільш поширені типи грунтів.

– Назвіть природні зони світу.

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Визначення мети та завдань уроку, основних етапів роботи.

Прийом “Проблемне питання”

– Зв’язок між грунтом та рослинністю.

– Зв’язок між кліматом, рослинним та тваринним світом.

– Вплив господарської діяльності людини на грунти, рослинний та тваринний світ території.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь учителя

Грунт – природне тіло, яке виникло в результаті складних процесів перетворення поверхневих шарів літосфери під спільною дією води, повітря, живих організмів, енергії Сонця.

Умови утворення грунтів Африки. Чітке виділення широтної зональності в Африці, яка повторюється по обидві сторони екватора.

2. Робота учнів з картою природних зон в атласі

– Назвати природні зони материка.

– Знайти відмінність видового складу тварин та рослин по природних зонах.

3. Прийом “Творча лабораторія”

Характеристика природних зон (робота по групах).

1 група – вологі екваторіальні ліси.

2 група – перемінно-вологі ліси.

3 група – савани і рідколісся.

4 група – пустелі і напівпустелі.

5 група – вічнозелені твердолисті ліси та чагарники.

4. Робота з підручником

Виписати в зошит представників тваринного та рослинного світу, поширені грунти кожної зони (результати роботи можна подати у вигляді таблиці).

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Прийом “Прес-конференція”

Перевірка роботи в зошиті, визначення того наскільки повно та правильно вона виконана.

2. Прийом “Мікрофон”

– Визначте причини багатства рослинного і тваринного світу вологих екваторіальних і перемінно-вологих лісів.

– Чому савани та рідколісся займають найбільшу за площею територію з-поміж природних зон?

– Назвіть причини утворення червоно-жовтих фералітних грунтів.

VI. Підсумок уроку

Прийом “Власні приклади”

Учні розповідають про тварин та рослини материка (випереджувальне домашнє завдання).

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати текст підручника.

– Зробити малюнки грунтових розрізів, рослин та тварин материка.

– Підготувати матеріал про національні парки материка, стихійні природні явища, екологічні проблеми.

Урок № 22

Практична робота № 9. Складання порівняльної’ характеристики двох природних зон Африки (за вибором)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СПЕЦИФІЧНІСТЬ ГРУНТОВО-РОСЛИННОГО ПОКРИВУ АФРИКИ. ТВАРИННИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ ЗОНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ - Плани-конспекти уроків по географії