Спільні підприємства

Спільні підприємства – підприємства, об’єднання, інші організаційні, господарські одиниці, створені на основі вкладення капіталу двох або кількох суб’єктів світового господарства. С. п. є формою розвитку інтеграційних процесів у світовому господарстві. Створюються для спільного виробництва, збуту продукції, проведення науково-дослідних робіт, будівництва, технічних консультацій, технічного сервісу, надання транспортних, фінансових, страхових послуг, обслуговування у сфері побуту. Здійснюють господарську діяльність від свого

імені на основі загальної власності в інтересах учасників, самоокупності та самофінансування. С. п. створюються на основі міждержавних, або міжурядових угод, чинного законодавства країни їхнього місцезнаходження. В межах С. п партнери домовляються про поєднання матеріальних, фінансових ресурсів, використання кадрів, спільну діяльність у сфері виробництва чи послуг, спільний розподіл прибутку та ризик. С. п. розробляють та затверджують програми своєї діяльності, їхній прибуток розподіляється пропорційно дольовій участі учасників статутного фонду. Діяльність С. п. сприяє прискоренню будівництва нових підприємств, використанню нової технології і техніки у виробництві, випуску дефіцитних товарів, швидшому виходу на зовнішній ринок, скороченню імпорту.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Спільні підприємства - Економічний словник