Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови

Тема: Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови

Мета: вчити учнів добирати спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови; розвивати вміння розпізнавати різні частини мови; збагачувати словниковий запас школярів; розвивати зв’язне мовлення; виховувати інтерес до вивчення рідної мови.

Тип уроку: урок формування мовної компетенції.

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав –

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій

починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа238, с. 98)

– Прочитайте записаний текст.

– Назвіть службові слова, які ви вставили у речення.

2. Творча робота

– Складіть речення зі слів кожного рядка, вставляючи потрібні за змістом службові слова.

Вітер, гаєм, розмовляти, шепоче, осока. Садок, вишневий, хата. У, лисиця, хвіст, короткий, заєць, довгий. Легко, сказати, важко, зробити. Слова для довідки: з, коло, а, але.

3. Проблемна ситуація

– Прочитайте слова і скажіть, що їх об’єднує і чим вони різняться між собою.

Зима, зимовий, зимувати.

(Спільне

в усіх словах – корінь “зим”. Різне – ці слова належать до різних частин мови.)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні ми ознайомимося зі спільнокореневими словами, що належать до різних частин мови.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. “Пригадай!”

– Які слова називаються спільнокореневими?

– Доберіть спільнокореневі слова до іменника праця. (Працьовитий, працювати)

– Чи будуть спільнокореневими слова: праця, працю, праці; праця і робота; а робот і робота?

– Доведіть свою думку.

2. Робота за вправою 239 (с. 98)

– Прочитайте слова.

– Згрупуйте спільнокореневі слова.

– Позначте в них корінь.

– До яких частин мови вони належать?

Отже, спільнокореневі слова можуть належати до різних частин мови.

Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота за вправою 240 (с. 98-99)

– Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви.

– Що нового дізналися з тексту?

“До твого словничка”

– Поясніть значення слова амфітеатр.

2. Самостійна робота

– Спишіть перший абзац тексту із вправи 240, вставляючи пропущені букви.

– Укажіть частини мови виділених слів.

3. Словникова робота

– Як ви розумієте значення слова театр?

Театр – це вид мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, яку виконують актори перед глядачем.

Театр – це приміщення, будинок, у якому відбуваються вистави, спектаклі.

– Утворіть словосполучення.

Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови

– У якому з театрів побували ви?

– Яка вистава вам найбільше сподобалася?

3. Розвиток мовлення [вправа241, с. 99)

– Складіть речення зі спільнокореневими словами театр, театральний.

– Запишіть речення в зошити і позначте у цих словах корінь.

4. Вправа “Незакінчене речення”

– Поширте речення. Запишіть їх у зошити.

– Підкресліть головні члени речення.

– У кожному реченні знайдіть спільнокореневі слова.

– Позначте в них корінь. Космонавт працює у… Хворих лікує… Трактор водить…

5. Вправа на увагу

– Серед слів вода, водичка, підводний, водити; сніг, сніговий, сніжинка, сніжинки знайдіть “зайве”.

– Обгрунтуйте свою думку.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Які слова називаються спільнокореневими?

– Доведіть, що слова співак – співучий – співати спільнокореневі. До яких частин мови належить кожне слово?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 99, впр. 242. Спишіть другий абзац вправи 240. До виділеного слова доберіть спільнокореневі слова, що належали б до різних частин мови. Запишіть. Позначте корінь.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови - Плани-конспекти уроків по українській мові