Список – Обліково-фінансові документи

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 7. Писемне ділове мовлення

7.5. Обліково-фінансові документи

Список

Список – це документ, який містить перелік осіб, предметів з метою інформації або реєстрації (наприклад: список дільниць, цехів виробництва зі шкідливими і важкими умовами праці; список інженерно-технічних працівників та ін.).

Складається у формі таблиці, у першій графі якої вказуються номери по порядку, далі – найменування об’єктів, прізвища та ініціали працівників, наводяться й інші відомості (рік народження, освіта, місце проживання тощо). Деякі списки підлягають затвердженню (наприклад, список працівників на одержання житла). Підписують їх посадові особи, які складали список.

Найпоширенішим є алфавітний список, тобто перелік кого-небудь або чого-небудь за алфавітом. Якщо це список осіб, то ініціали (або ім’я та по батькові) пишуться після прізвища.


Список – Обліково-фінансові документи - Туризм