Співстрахування

Співстрахування – страхування об’єкта за одним договором страхування кількома страховиками з метою розподілу ризику між ними. С. передбачає, що в договорі страхування фіксуються права та обов’язки кожного страхувальника, поділ між ними в обумовлених частинах страхової премії, а також відповідальність щодо відшкодування витрат від страхових подій. За умов С. може видаватись єдиний страховий поліс або окремий, залежно від частки ризику, прийнятого кожним страхувальником. Страхувальних або співстрахувальних, які беруть участь у С. меншою часткою страхових внесків, як правило, дотримуються умов страхування, схвалених тим страхувальником, який вносить найбільшу частку страхових виплат, а отже, приймає найбільшу частку ризиків.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Співстрахування - Економічний словник