Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв – Позначення звуків мовлення на письмі

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Позначення звуків мовлення на письмі

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв

Кожна буква українського алфавіту здебільшого передає один звук. Однак повної відповідності між звуками і буквами немає. Для передачі на письмі шести голосних звуків в українському алфавіті існує десять букв, шість із яких (А, о, у, е, и, і) завжди позначають на письмі один звук. Букви Я, ю, є передають по два звуки, якщо стоять на початку слова або після букви на позначення голосного, а також при роздільній

вимові твердого або м’якого приголосного і наступного м’якого : Я – , Ю – , Є – , (яр, миють ; єнот, в̓ юн, вольєр.

Якщо ж Я, ю, є стоять після букви, що позначає приголосний звук, то вони передають по одному голосному звуку й одночасно вказують на м’якість попереднього приголосного: Пісня, полють ; синє.

Буква Ї Завжди передає на письмі два звуки : Їжак, Заїхати, З̓ їсти.

Для передачі приголосних звуків на письмі в українському алфавіті є 23 букви.

12 із них (Б, в, г, г, й, к, м, п, ф, х, ч, ш) завжди передають по одному звукові.

8 букв (Д, т, з, с, ц, л, н, р) позначають на письмі і тверді, і м’які приголосні

звуки: Сидить ; Осінь, Надія, Тягти.

Буква Щ завжди передає два звуки : Щавель, Вище.

Сполучення букв Дж, дз У складі кореня позначає на письмі складні звуки, які вимовляються злито: , , (͡Д͡жерелО, ͡Д͡зига, ͡Д͡зюдо ).

Буквосполучення Дж і Дз Передають на письмі окремі звуки, і, у випадку, коли префікс закінчується на (Від-, під-, над-), а корінь починається на або : Віджати, підземелля.

Буква Ь (м’який знак) звука не позначає, а служить для передачі м’якості приголосних на письмі: День, Слизько.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв – Позначення звуків мовлення на письмі - Довідник з української мови