СПОГЛЯДАННЯ

Культурологічний словник

СПОГЛЯДАННЯ – безпосереднє відображення дійсності, чуттєвий рівень пізнання. Діалектико-матеріалістична гносеологія, з’ясувавши суспільно-історичну зумовленість індивідуального С. і активну роль суб’єкта у С., подолала суперечності споглядального матеріалізму, що зводив С. до пасивної чуттєвості абстрактно-природного індивіда, і ідеалізму, що розумів С. як інтуїцію, умоглядне проникнення в сутність явищ. С. є моментом активно-творчого і діяльного відображення дійсності, в якому чуттєве і умоглядне, безпосереднє і опосередковане поєднуються в цілісному осягненні предмета. У системі східної культури С. – тип світовідношення, що передбачає пасивне співіснування індивіда з середовищем і грунтується на принципі не діяння.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СПОГЛЯДАННЯ - Культурологічний словник