Сполучення провідників – ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Формули й таблиці

ФІЗИКА

ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Сила струму

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

І – сила струму, , ;

Δq – заряд, що проходить через поперечний переріз провідника за час Δt;

Q0 – заряд вільної зарядженої частинки, ;

N – концентрація носіїв заряду, ;

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ – середня швидкість їх упорядкованого руху, ;

S – площа поперечного перерізу провідника, .

Електрорушійна сила (ЕПС)

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ – електрорушійна сила, , ;

Аст –

робота сторонніх сил при переміщенні заряду, ;

Q – величина заряду.

Напруга на ділянці ланцюга

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

U – напруга на ділянці ланцюга, , .

Закон Ома для ділянки ланцюга

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

І – сила струму на ділянці ланцюга, ;

U – напруга на ділянці ланцюга, ;

R – опір ділянки ланцюга, .

Опір однорідного лінійного провідника

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

R – опір однорідного лінійного провідника, ;

ρ – питомий електричний опір, який чисельно дорівнює опору провідника довжиною 1 м і площею поперечного переріза 1 м2,

;

S – площа поперечного перерізу провідника, ;

L – довжина провідника, .

Сполучення провідників

Послідовне сполучення

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

I1, I2, I3 – сила струму на кожній ділянці ланцюга;

І – сила струму в ланцюзі;

U1, U2, U3 – напруга кожної ділянки ланцюга.

Паралельне сполучення

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

U – повна напруга;

R1, R2, R3 – опір кожної ділянки ланцюга;

R – повний опір ланцюга.

Робота струму

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

А – робота електричного струму на ділянці ланцюга за час Δt, ;

U – напруга.

Потужність струму

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Р – потужність електричного струму, , ;

І – сила струму;

U – напруга.

Закон Джоуля-Ленца

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Q – кількість теплоти, що виділилася в провіднику за час і при проходженні струму, ;

І – сила струму в провіднику;

R – опір провідника.

Закон Ома для повного ланцюга

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

R – внутрішній опір джерела струму, .

Закон Фарадея (закон електролізу)

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

M – маса речовини, що виділилася на електроді, ;

Q – заряд, що пройшов через електроліт, ;

K – електрохімічний еквівалент, ;

М – молярна маса, ;

N – валентність;

Е – елементарний заряд, e = 1,6 – 10-19 Кл;

Na – постійна Авогадро, NA = 6,02 – 1023 моль-1.

Залежність питомого опору металів й електролітів від температури

Сполучення провідників  ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

ρ – питомий опір, ;

ρо – питомий опір при 0°С;

T – температура за шкалою Цельсія;

α – температурний коефіцієнт опору для металів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Сполучення провідників – ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ - Формули й таблиці