СПОСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІЇ. ЛІТЕРАТУРНІ ТА ІНШІ ТВОРИ З ГЕОГРАФІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

Розділ І. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

УРОК 4. СПОСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІЇ. ЛІТЕРАТУРНІ ТА ІНШІ ТВОРИ З ГЕОГРАФІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

Тема. Експедиційні і стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів. Туристичні подорожі, екскурсії, краєзнавчі пошуки. Музейні експозиції, виставки. Географічні енциклопедії, довідники, словники, календарі. Географічні періодичні видання. Географічні дані в мистецьких творах, засобах масової інформації.

Навчальна

мета: поглибити та розширити знання про особливості й значення методів дослідження природних умов і ресурсів; розширити знання учнів про джерела географічної інформації; сформувати вміння і навички користування ними; систематизувати знання учнів про науково-дослідницьку роботу; продовжити формування наукового світогляду учнів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, різноманітні джерела інформації про природу України.

Опорні та базові поняття: метод дослідження, джерело знань, засіб наукового дослідження.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

1.

Перевірка виконання практичної роботи № 1.

2. Розв’язання задач на перевірку умінь визначення різниці місцевого часу різних пунктів України.

ІІІ. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Якими джерелами знань ви користувалися під час вивчення попередніх курсів географії?

– Назвіть основні методи географічних досліджень.

– Чим відрізняються між собою енциклопедії, довідники, словники?

– Вам потрібно отримати якомога більше інформації про відоме місце України (за вибором). У який спосіб ви це будете робити?

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

У сучасному інформаційному просторі досить нескладно знайти дані про будь-який куточок нашої країні. А як взагалі з’являється ця інформація?

V. Вивчення нового матеріалу

1. Організація збору географічної інформації

– Стаціонарні дослідження – регулярна діяльність “на одному місці”. Залежно від об’єктів спостереження (мети): геоморфологічні, гідрологічні, грунтові, біогеографічні, комплексні тощо;

– екскурсії – короткотривале ознайомлення з фізико-географічними об’єктами для поглиблення знань, відпрацювання певних навичок;

– експедиції – довготривалі дослідження (поєднання стаціонарних та екскурсійних форм) окремих природних компонентів і умов або природних комплексів у цілому;

– дистанційні дослідження – сучасна форма організації заснована на використанні досягнень техніки (космічної, аеро-, підводної тощо).

2. Спеціалізована наукова і популярна література

Енциклопедії, словники, довідники – збірники інформаційних даних певного наукового напрямку (словник топографо-геодезичних термінів, геологічна енциклопедія) або комплексної інформації, згрупованої за певним критерієм (Географічна енциклопедія України).

3. Інтернет-джерела

Містять інформацію, накопичену в різних країнах світу (наукові, популярні описи, статистичні дані, фото – й відеоінформація, форумний обмін думками тощо).

4. Періодичні видання й засоби масової інформації

Відображають сучасні поточні зміни в географічному просторі.

5. Нетрадиційні джерела географічної інформації

– Художня література;

– твори образотворчого мистецтва;

– твори прикладного мистецтва.

VІ. Закріплення вивченого матеріалу

– Назвіть джерела географічної інформації. Яку інформацію можна з них отримати?

– Демонстрація умінь пошуку певної інформації в наявних у класі енциклопедіях чи словниках.

– Наведіть приклади географічних видань. Продемонструйте їх.

– Складіть анотацію до одного з них.

VIІ. Підсумки уроку

VIІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. За наявності принести карти України та окремих її регіонів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СПОСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІЇ. ЛІТЕРАТУРНІ ТА ІНШІ ТВОРИ З ГЕОГРАФІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ - Плани-конспекти уроків по географії