Способи вираження підмета – Просте речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Просте речення

Двоскладні речення. Головні і другорядні члени речення. Підмет і присудок як головні члени речення

Способи вираження підмета

Підмет і присудок – це головні члени двоскладного речення, що становлять його Граматичну основу.

Підметом називається головний член речення, що означає предмет, про який говориться в реченні, і відповідає на питання Хто? що?

Вміла Мати брови дати, карі оченята, та не вміла на сім світі щастя-долі дати. Реве, стогне Хуртовина… (із тв. Т. Шевченка).

За

способом вираження підмети поділяються на Прості й складені.

Простий підмет виражається:

А) іменником (найчастіше), займенником, кількісним числівником, прикметником, дієприкметником, порядковим числівником у називному відмінку, а також прислівником і вигуком. Надходить Дощ. Шумлять бліді Берези… Рвуть Блискавиці сірих хмар рядно… (Є. Плужник). А Я дивлюся… і серцем лину в темний садочок на Україну (Т. Шевченко). І враз Усе стихло (Григір Тютюнник). Знову замовкли Обоє (Панас Мирний). Сім – моє улюблене число. Отак вибрав собі пару Сіренький, отак знайшов своє щастя з чужою

голубкою (В. Винниченко). Сама Наречена, його дочка, вже налагодила все до вінця (І. Нечуй-Левицький). Перший – це порядковий числівник. По-перше – прислівник. Дорогою мов із-під землі донеслося до нього Грицькове “Ку-ку!” (Панас Мирний);

Б) неозначеною формою дієслова. Зраджувати друга – це жахливо (В. Нестайко).

Складений підмет виражається словосполученнями і реченнями. Дехто з прохожих Зупиняється… (В. Винниченко). Коло млина, коло броду Два голуби пили воду (Народна творчість). Один за одним уставали школярі й називали вірші Кобзаря. Були тут і “Тече вода з-під явора“, і “Над Дніпровою сагою“. І “Реве та стогне Дніпр широкий“, і “Коло гаю в чистім полі“, і “Ой діброво, темний гаю” (М. Чабанівський).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Способи вираження підмета – Просте речення - Довідник з української мови