Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня

Тема: Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня

Мета: провести спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня; розвивати мовлення учнів; виховувати інтерес до слова.

Тип уроку: урок формування мовної компетенції.

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав –

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

(с. 80, впр. 188)

– Прочитайте синоніми з префіксом без-.

2. Творчий диктант

– Замініть словосполучення і речення словосполученнями, позначте префікси.

– Комахи, що не мають крил. (Безкрилі комахи)

– Тварини, які не мають хребта. (Безхребетні тварини)

– Степи без краю. (Безкраї степи)

– Небо, на якому немає хмар. (Безхмарне небо)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми поспостерігаємо за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над загадкою (с. 81, впр. 189)

– Прочитайте загадку.

Відгадайте її.

– Які слова допомогли відгадати загадку.

– Спишіть, підкресліть слова з префіксом без. Поділіть їх на склади для переносу.

2. Творче списування (с. 81, впр. 190)

– Прочитайте слова. Що цікавого ви помітили? Спишіть. Позначте в словах корінь і префікс.

– Підкресліть букви, що позначають приголосні звуки, якими закінчується в цих словах префікс і якими починається корінь.

Запам’ятайте! Якщо корінь починається, а префікс закінчується тим самим приголосним звуком, то відбувається збіг приголосних, що на письмі передається подвоєнням букв: беззвучний, ввічливий, наддніпрянський.

3. Фізкультхвилинка

Раз! Два! Всі присіли,

Потім вгору підлетіли.

Три, чотири – нахилились,

Із струмочка дружно вмились.

П’ять, шість – всі веселі

Крутимось на каруселі.

Сім, вісім – в потяг сіли

Ніжками затупотіли.

Дев’ять, десять – відпочили

Й за навчання дружно сіли.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над текстом. Розвиток мовлення (с. 81, впр. 191)

– Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви.

– Перекажіть його. Визначте тему.

– Спишіть текст, уставляючи пропущені букви. Поясніть подвоєння букв у цих словах. Позначте в них корінь і префікс.

– Визначте кількість звуків і букв у словах, у яких ви вставляли пропущені букви.

2. Колективна робота

– Прочитайте. Замініть подані в дужках сполучення слів одним словом. Утворені словосполучення запишіть.

Зразок: степ, (який не має меж) – безмежний степ.

Сеанс (без перерви).

Людина (без душі).

Дитина (не має дому).

Острів (без людей).

Небо (без хмар).

3. Робота в парах

– Запишіть слова. Поясніть причини збігу двох однакових приголосних.

Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що нового дізналися на уроці?

– Чого навчилися?

– Над якою темою ми сьогодні працювали? Наведіть приклади.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 82, впр. 192. Складіть 3 речення зі словами вправи 190 (на вибір). Підкресліть головні та другорядні члени речення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня - Плани-конспекти уроків по українській мові