Справедлива ціна

Справедлива ціна – поняття, яке відображає рівність обмінюваних товарів для людей, залежно від витрат їхньої праці з урахуванням необхідних їм потреб. Це поняття вперше запровадив у науковий обіг Арістотель. На його думку, без такого справедливого обміну загальне (общинне) життя неможливе. Водночас Арістотель зазначав, що товари прирівнюються в обміні за допомогою грошей. Поняття С. ц., справедливого обміну на основі співвідношення праці з часом розвинулося у трудову теорію вартості. Поряд з цією домінантною ідеєю Арістотель припускав можливість використання і потреби загальної міри в процесі обміну, що дало підставу виводити ціну з корисності. Подальшого розвитку концепція С. ц. набула у працях Фоми Аквінського, який стверджував, що вона повинна включати витрати продавця і дохід, який би відповідав його місцю в становій ієрархії.


Справедлива ціна - Економічний словник