Сраффа

Сраффа (Scaffa) П’єро (1898-1983) – англійський економіст. У 20-х виступив із критикою неокласичної теорії ціни. Головна праця “Виробництво товарів за допомогою товарів” (1960) присвячена проблемам теорії ціни й вартості. Використовуючи методи математичного аналізу, С. довів неправомірність основних засад неокласичної теорії розподілу. Порвавши з концепціями граничної корисності й граничної продуктивності, С. повернувся до рікардіанського поняття вартості. Вартість у теорії С. виступає як фізіологічні витрати праці на виробництво товарів. Для обгрунтування такого підходу він спирається на натуральні пропорції простого й розширеного відтворення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Сраффа - Економічний словник