Стадії організаційного розвитку Грейнера

Стадії організаційного розвитку Грейнера – виокремлення основних стадій залежно від організаційних структур, механізмів координації та важелів управління з урахуванням різної ефективності на кожній з них. До таких стадій належать: 1) креативна (початкова стадія підприємницької діяльності, що характеризується низькою віддачею і великими витратами); 2) спрямована (стабільне зростання за функціональної структури управління, системи стимулів та ін.); 3) делегування повноважень (дивізіональна структура управління, що передбачає створення

центрів прибутку, фінансового стимулювання тощо); 4) координація (передбачає формування продуктових груп, централізацію допоміжних функцій і процесів, координацію з боку менеджерів, мотивацію за рахунок меншого перерозподілу доходів та ін.); 5) співробітництво (матрична структура управління, що передбачає колективне вирішення проблем і колективне стимулювання спільної діяльності, створення наскрізних функціональних команд для виконання окремих завдань, децентралізацію допоміжних функцій тощо); 6) надоорганізаційні рішення (злиття, утворення холдингів та ін.).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Стадії організаційного розвитку Грейнера - Економічний словник