Статут підприємства – Юридичне закріплення, права підприємства

Економічна безпека підприємства

Розділ 2. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

2.5. Юридичне закріплення права підприємства

На комерційну таємницю

Статут підприємства

Стаття 62 Господарського кодексу констатує, що підприємство, якщо закон не встановлює інше, діє на основі статуту.

В розроблених Міністерством праці, Міністерством економіки та Фондом державного майна зразках статутів міститься розділ “Права та обов’язки підприємства”. Якщо підприємство має намір закріпити за собою право на володіння та захист

комерційної таємниці, в цьому розділі статуту необхідно обов’язково зафіксувати положення, які витікають із Цивільного та Господарського кодексів про те, що підприємство має право: класифікувати інформацію, яка йому належить, як комерційну таємницю, визначати її склад, обсяг та порядок захисту.

Також слід зазначити, ким визначається порядок захисту вказаної інформації (як правило, керівником або власником підприємства), та хто має право вимагати від співробітників виконання встановленого на підприємстві порядку та правил збереження комерційної таємниці.

Важливо зафіксувати, що підприємство має право

не виконувати вимоги правоохоронних органів, а також інших органів державного управління, якщо ці вимоги виходять за межі їх повноважень, пов’язаних з доступом до комерційної таємниці.

Перелік обов’язків повинен містити вимоги про забезпечення підприємством збереження конфіденційних комерційних відомостей, пов’язаних з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами, маркетингом, науковою роботою та іншою діяльністю підприємства.

Зафіксовані в статуті положення дають підприємству право: вимагати захисту інтересів підприємства перед державними і судовими органами; включати вимоги по захисту конфіденційної інформації в усі види договорів підприємницького характеру; користуватися цією інформацією для отримання прибутків; домагатися відшкодування нанесених конкурентами або персоналом підприємства економічних збитків у випадку витоку інформації; видавати документи з питань забезпечення збереження комерційної таємниці, створювати структурні підрозділи економічної безпеки. Підстави для внесення перерахованих положень – Цивільний кодекс, Господарський кодекс, а також Закон “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. (ВВР. – 1992. -№48), Закон “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996 р. (ВВР. – 1996. – №27), Закон “Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 р. №2210-111.

Практика показує, що не всі підприємства відповідально підходять до ретельного опрацювання проробки в статуті тих нормативних положень, які дійсно закріплюють право підприємства на комерційну таємницю та організацію роботи по її захисту.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Статут підприємства – Юридичне закріплення, права підприємства - Довідник з економіки